Kaj Turunen:

Omavaraisuus huolettaa

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen: Suomessa ei ole tarpeeksi sähköä tuottavia voimalaitoksia, toteaa eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.)


Turusen mielestä Suomi on liiaksi tuontisähkön varassa.

— Tarvitsemme huoltovarmuuden vuoksi riittävän sähköntuotannon omavaraisuuden. 2020-luvulla näköpiirissä on väistämättä kapasiteettivaje nykymenolla.

Turunen huomauttaa, että ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttaminen ja omavaraisuusasteen nostaminen merkitsevät vääjäämättä ydinvoiman lisärakentamista.

— Vaikka Olkiluoto kolmonen saadaan jossain vaiheessa valmiiksi ja Fennovoiman hanke liikkeelle, suljetaan samalla vanhenevia voimalaitoksia. Loviisan ydinvoimalaitosta on voitava käyttää sen teknisen elinkaaren loppuun. Samalla poliitikkojen on myös annettava mahdollisuus laitoksen päivittämiseen uusilla laitoksilla.

Turunen muistuttaa, että Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ilmastosopimuksia. Ne edellyttävät siirtymistä päästöttömään energiantuotantoon.

— Vaikka aurinko- ja tuulivoimaan on investoitu, eivät ne ratkaise uhkaavaa kapasiteettivajetta. Tammikuun pakkaspäivinä niistä ei ole apua — tarvitsemme järeämpiä keinoja.

Pohjoismaisesta vesisähköstä kisaillaan

Turusen mielestä niukkuus uhkaa myös säätövoiman saatavuutta.

— Pohjoismaista rakennetaan sähkön siirtoyhteyksiä Keski-Eurooppaan ja Englantiin. Siksi meidän on varauduttava kilpailemaan Norjan ja Ruotsin vesisähköstä, jota tarvitsemme erityisesti säätövoimaksi. Tulevaisuudessa emme ehkä saa samaa määrää säätövoimaa nykyisellä hinnalla pohjoismaisilta markkinoilta.

Turunen muistuttaa, että Suomen on itse huolehdittava huoltovarmuudestaan.

— Perusvoiman lisäksi on rakennettava lisää säätövoimaa. Vesivoima soveltuisi parhaiten tuottamaan säätösähköä. Saisimme uusiutuvaa puhdasta säätövoimaa jo rakennettujen vesistöjen voimalaitosten tehoja kasvattamalla. Vesivarastojen rakentamisella taas voitaisiin lisätä niiden käyttökapasiteettia.

Turunen uskoo, että Kollajan ja Vuotoksen altaiden rakentamisella saadaan merkittäviä lisätehoja. Veden ohijuoksutukset vähenevät ja samalla alueita voidaan suojella tulvavahingoilta.

— En ymmärrä miksi uusiutuvien energiamuotojen kannattajat vastustavat vesivoiman lisärakentamista. Suomella ei ole varaa olla ottamatta käyttöön kaikkia uusiutuvan energian mahdollisuuksia.

— Vesivoima on puhtainta ja uusiutuvinta energiaa, mitä on tarjolla. Uskon ja toivon, että tällä hallituksella on tahtotila ja uskallusta tehdä poliittisia päätöksiä vesivoiman lisäämiseksi.

Turunen myöntää, että kyseessä on vahvasti politisoitunut aihe. Samalla hän kuitenkin arvioi nykyisten hallituspuolueiden selvän enemmistön kannattavan vesivoiman lisärakentamista.

— Mikäli altaiden rakentamiseen ryhdytään, on menetetyistä maista ja elinkeinoihin kohdistuvista menetyksistä maksettava kunnon korvaus asianosaisille.

- Markku Laukkanen


« Takaisin