Kotkamillsin Markku Hämäläinen:

Puupohjaisissa muovittomissa tuotteissa suuri mahdollisuus suomalaisen metsäteollisuuden uusiutumiselle

Vaikka Kotkamills on erityisen tunnettu uuden muovittoman kuppikartongin tuottamisesta, yhtiö tuottaa sahatavaraa, laminaattipaperia sekä sellua oman sahan purusta ja hakkeesta. Yhteisenä nimittäjänä kaikille tuotteille voidaan pitää niiden muovittomuutta, uusiutuvuutta, hiilen sidontaa ja kykyä korvata markkinoilla fossiilisia tuotteita. - Me teemme täällä joka päivä ilmastotekoja, muistuttaa toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.


Laminaattipaperilla päällystetyt rakennuslevyt sitovat hiiltä Hämäläisen mukaan massiivipuun tavoin vuosikymmeniä kestävän elinkaarensa ajaksi. -Laminaatilla päällystetty rakennuslevy on todella kestävä materiaali. Tuotamme kolmanneksen maailman korkealaatuisesta laminaattipaperista, ja meillä on kysyntä jatkunut vahvana koronakriisistä huolimatta.

-Puupohjaisella laminaatilla päällystetyt rakennuslevyt ovat erittäin kestäviä, ja niihin voidaan painaa värejä tai kuvia. Esimerkiksi Finlandia talon marmori voitaisiin hyvin korvata tällä levyllä, ja tuskin kukaan huomaisi eroa marmoriin.

Hämäläisen mielestä sahateollisuuden sivuvirtoja kuten purua ei tulisi ohjata energiakäyttöön valtiovallan tulevilla energialinjauksilla. – Sahanpurua ei tietenkään pidä polttaa, vaan sen saatavuus korkeamman jalostusasteen tuotteisiin tulee turvata. Tämä laminaattipintainen rakennuslevy on yksi hyvä esimerkki niistä mahdollisuuksista.

Painetta kuluttajilta ja lainsäätäjiltä muovin vähentämiseen 

Täysin uusiutuvan ja kierrätettävän kuppikartongin merkittävyys on Hämäläisen mukaan siinä, että yhtiössä on onnistuttu kehittämään kartonki, josta tehdyt kupit, rasiat ja astiat pitävä rasvat ja nesteet sisällään ilman muovipäällystettä.

-Läpimurron tekeminen markkinoilla on pitkä prosessi. Jokainen kupin valmistaja ja sen käyttäjä toteuttaa oman testiohjelmansa tuotteella ja se on hidasta. Olimme päässeet hyvään vauhtiin tämän vuoden alussa esimerkiksi italialaisen Lavazza Professionalin kanssa, mutta sitten tuli pandemia.

Kun pikaruokaravintolat sulkivat ovensa ja urheilu- ja muut tilaisuudet loppuivat, kertakäyttökuppien ja -astioiden valmistus loppui tehtaiden sulkiessa ovensa. – Kaikki tämä tapahtui juuri maaliskuussa, kun meidän piti tehdä sopimukset muutaman uuden brändin omistajan kanssa. Tiedämme, että isoilla käyttäjillä on valmius jatkaa heti siitä mihin jäätiin, kun pandemia saadaan hallintaan.

-Eihän tämä tavoite muovin korvaamisesta uusiutuvalla materiaalilla ole mihinkään koronan aikana hävinnyt. Nyt läpimurtoon syntyi pakollinen aikalisä, kun tuotteitamme käyttävä pikaruoka- ja kahvilasektori taistelee olemassaolostaan.

Kertakäyttökuppien ja -astioiden markkinoilla uusien tuotteiden läpimurto tapahtuu kuluttajamarkkinoilla olevien brändien kautta. Pikaruoka- ja kahvilaketjut ovat Kotkamillsin muovia korvaavien tuotteiden kannalta avainasiakkaita. – Kun pyritään globaaleille markkinoille, iso kysyntä tuotteiden valmistajille saadaan aikaan brändien omistajien kautta. Ison brändin omistajan kanssa saadaan luotua nopeasti sellainen markkina, jonka tekemiseen pienten toimijoiden kanssa menisi vuosia.

- Lopulta kysyntäpaine tulee kuluttajalta. Kun ihmiset ovat todella valveutuneita ympäristöasioiden suhteen, he ovat alkaneet kysyä uusiutuvien tuotteiden perään. Koko kertakäyttökulttuuri on uudistumassa, kun tietoisuus muoviroskan haitallisuudesta on kasvanut. Toinen paine tulee nyt onneksi lainsäätäjältä.

Hämäläisen mukaan lainsäätäjät voivat EU tasolla ja kansallisesti politiikkatoimilla edistää siirtymää muovin käytöstä uusiutuviin. – Muoviveron käyttöönotto olisi yksi keino. Ongelmana on se, että metsäteollisuus ajaa Euroopan laajuisesti sitä, että muovipäällysteiset kartongit eivät kuuluisi muoviveron piiriin. Meidän mielestämme niiden tuolisi kuulua muoviveron piiriin, koska muovi voidaan tässä meidän ratkaisussamme korvata kierrätettävällä ja biohajoavalla päällysteellä.

-Voihan siihen rakentaa jonkunlaisen porrastuksen siten, että täysmuovimukeille korkeampi vero, mikä alenee sen myötä mitä vähemmän muovia on käytetty.

Digitaalisuus tulee kartonkiin

Vastikään julkistetun yhteispohjoismaisen pakkauskilpailun voittaneet pakkaukset oli valmistettu Kotkamillsin muovittomasta kartongista. Kilpailun arviointikriteereinä olivat idean innovatiivisuus, pakkauksen suojausominaisuudet, hinta, design, käyttäjä- ja ympäristöystävällisyys.

-On tarpeen, että tuotteet suojataan kosteudelta ja pakkauksen ulkopinnalle on voitava painaa korkealaatuisia kuvia. Se edellyttää pakkauskartongin toisen puolen peittämistä kosteussululla ja toiselle puolelle hyvän painojäljen antavaa pigmenttipäällystettä.

Nykyisin kertakäyttömukeista kaksi kolmasosaa on täysmuovimukeja, joita käytetään paljon esimerkiksi erilaisten alkoholijuomien nauttimiseen. Näihin täysmuovimukeihin informaation painattaminen on mahdotonta.Tuotteen soveltuminen digitaaliseen painatukseen avaa mahdollisuuksia erilaisen informaation jakamiseen ja yksilöllisiin pakkauksiin.

– Nykyisiin muovikuppeihin informaation painaminen on mahdotonta, mutta meidän pahvisen kuppimme materiaaliratkaisuun saa valtavan määrän tietoa ja kuvia. Jokainen kuppi voi olla erilainen ja niiden käyttömahdollisuudet esimerkiksi urheilu- ja musiikkitapahtumissa, rannoilla ja laskettelupaikoilla ovat rajattomat, kuvailee Hämäläinen.

Suuri mahdollisuus suomalaiselle metsäteollisuudelle

-Suomalaiselle metsäteollisuudelle on tässä valtava mahdollisuus liiketoiminnan kasvattamiseen puun jatkojalostuksessa. Jos pystyisimme korvaamaan markkinoilla kymmenen prosenttia käytössä olevista täysmuovimukeista, tarvitsisimme heti Kotkamillsin kokoisen kartonkikoneen lisää. Meillä on nyt jo vientiä Englantiin, Saksaan, Ranskaan ja Italiaan ja Venäjälle. Tavoittelemme tuotteellemme globaalia markkinaa ja kasvua.

Hämäläinen on yllättynyt siitä, että kartonkiteollisuutta kiinnostaa muovipäällysteisten pahvimukien osuuden kasvattaminen eikä täysmuovimukien korvaaminen kokonaan uusiutuvalla materiaalilla. – Me olemme pieni yritys ja meidän on vaikea saada ääntämme kuuluviin. Emme me ole torpedoimassa muovipäällysteisten mukien valmistusta, vaan keskitymme omaan strategiaan eli täysmuovimukien korvaamiseen, muistuttaa Hämäläinen.

-Täysin muoviton kuppi on erittäin korkealuokkaista sellukuitua. Kun se saataisiin jätepaperikierrätykseen mukaan ja sen käyttö lisääntyisi, niin se olisi erittäin hyvä lisä kierrätyskuitumarkkinoille.

Mehän korostamme sitä, että kun halutaan säästää metsiä, niin tämän kierrätyskuidun määrä pitäisi maksimoida. Pelkän mekaanisen massan lujuus on niin huono, että se ei sovi muovittoman kuin valmistukseen. Kierrätyksen lisääminen olisi hyvä viesti myös metsäkeskusteluun.

Artikkeli on osa Metsämiesten Säätiön rahoittamaa ”Metsä vastaa” -viestintähanketta, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista metsätalouteen liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös Säätiön https://www.mmsaatio.fi – sivuilla.

(Kuva: KotkaMills)


« Takaisin