PUURAKENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT EUROOPASSA

Puurakentaminen vahvasti mukana rakentamisen käytäntöjen kehitystyössä

Itävallan Dornbirnissä toimiva vuonna 1886 perustettu Rakennusyhtiö Rhomberg on perinteinen itävaltalainen rakennusliike, joka on ottanut puurakentamisen vahvasti mukaan uudenlaisten rakentamisen käytäntöjen kehitystyössä. Mallia niihin on otettu autoteollisuudesta. Yhtiön uusilla toimintatavoilla voidaan parantaa merkittävästi rakentamisen tuottavuutta ja laatua.

Jotta teollinen rakentaminen on mahdollista, suunnitelmat tulee olla täysin valmiita ennen tuotannon aloitusta.

Tuotannon tulee perustua etukäteen suunniteltuihin ja valmistettuihin komponentteihin, joita ei enää kokoonpanon yhteydessä muuteta, kuvailee toimitusjohtaja Hugo Rhomberg.

Suurimmaksi teollisen rakentamisen ja sitä palvelevan suunnittelun hyödyksi Rhomberg näkee sen, että suunnittelijan ei tarvitse suunnitella joka kerta uudelleen koko järjestelmää. -Asiakkaalle tehtävä suunnittelu perustuu ennalta kehitettyjen valmiiden ratkaisujen ja komponenttien hyödyntämiseen. Vain siten voidaan varmistaa, että osien tuotanto ja kokoonpano voidaan tehdä teollisena sarjatuotantona.

Puulla merkittävä rooli teollisen rakentamisen kehittämisessä

Rhomberg on perehtynyt laajasti rakentamisen ympäristövaikutuksiin ja katsoo, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. 

 

-Siksi puulla on merkittävä rooli rakentamisen uusissa ratkaisuissa, jotka perustuvat puun, teräksen ja betonin yhdistämiseen.

-Meille tämä puurakentaminen ja resurssikysymys on hyvin läheinen. Meillä on ilmastomuutos ja raaka-ainepulaan liittyvät kysymykset käsillä ja rakennusteollisuudenkin on kannettava vastuunsa ekologisen selkärepun keventämisestä. Hybridirakentaminen, missä puun osuus on suuri, on tässä mielessä ratkaisu ja tulevaisuutta.

Rhombergin mielestä puurakentaminen tarjoaa korkeaa järjestelmärakentamisen valmiutta ja sen myötä laadun varmistusta koko rakentamisen ketjuun. -Pystymme rakentamaan nopeasti kaikkialla, koska haluamme viedä tuotteiden sijaan tietotaitoa ja rakentaa paikallisin voimin. Tämä mahdollistaa korkean rakentamisen laadun tuomisen koko Eurooppaan.

-Paineilmavasarat, moottorisahat ja kulmahiomakoneet ovat taaksejäänyttä aikaa rakennustyömailla. Talo pystytetään korttitalon lailla ja sen kehittäminen on todella kiehtovaa. 

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.


« Takaisin