Puurakentaminen tulee kaupunkeihin ja korjausrakentamiseen

Keski-Euroopassa puurakentamisen kasvu kaupunkien täydennys- ja korjausrakentamisessa on vahvassa kasvussa. - Me haluamme jatkaa puurakentamisen pitkää historiaa Itävallassa ja tuomme sentakaisin kaupunkeihin, sanoo Itävallan aluetutkimuksen ja kaupunkikehityksen Instituutin professori Christof Schremmer.

-Näen puun käytöllä kaupunkirakentamisessa suuria mahdollisuuksia. Esimerkiksi Wienissä on jopa yli 200 vuotta vanhoja tiilitaloja, joiden kunnostukseen tarvitaan nykyaikaisia materiaaleja ja rakentamisen ratkaisuja, jotka täyttävät energiatehokkuuden ja ilmastotavoitteiden vaateet.

Kun kaupunkirakentamisessa kyse on useimmiten vanhan korjaamisesta, voidaan Schremmerin mukaan puusta rakentaa lisäkerroksia, lisätä ullakkorakentamista, puurakenteisia julkisivuja ja kattoterasseja.

-Tämä kaikki voidaan tehdä esivalmistetuilla puurakentamisen elementeillä, joiden asentaminen tapahtuu nopeasti ilman pitkiä rakennusaikoja ja siitä aiheutuvaa häiriötä ahtaisiin kaupunkitiloihin. Jopa kulttuuriperinnön piirissä olevien kortteleiden sisäpihoille ja ullakoille voidaan rakentaa, mihin puurakentamisen esivalmistus soveltuu myös hyvin. Näitä hankkeita voivat kaupungit omilla päätöksillään edistää. 

Ilmasto- ja energiakeskustelu sekä kuluttajien ekologisten arvojen kasvu ovat nostaneet Schremmerin mukaan puurakentamisen merkityksen uuteen arvoon.

 - Kaupunkisuunnittelijat ajattelevat nyt ilmaston kannalta materiaaleja ja rakentamisen tapoja, mitkä suosivat puurakentamista. Esimerkiksi Wienissä suuri osa uusista kouluista on puurakentamista.

Myös ilmasto- ja energiakeskustelu edistää Schremmerin mukaan puurakentamisen kasvua. - Puu on uusiutuva materiaali ja varastoi hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Myös puurakennuksen hyvä sisäilma ja todennetut terveysvaikutukset edistävät puun käyttöä rakentamisessa.

 

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä puurakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan  www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla. 


« Takaisin