PUURAKENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT EUROOPASSA

Ranska tuo puun korkeaan kaupunkirakentamiseen

Ranskassa on asetettu tavoitteeksi kasvattaa puurakentamisen osuutta 30 prosenttiin kaikesta rakentamisesta vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite perustuu Ranskan mittaviin metsävaroihin, vahvaan puurakentamisen ja suunnittelun osaamiseen sekä puurakentamisen ekologisuuteen.

-Puurakentamisen kasvattamisen tavoitteena on vaikuttaa ilmastomuutokseen. Sen hillitsemiseksi puun käyttöä tulee edistää kaikessa uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa.

Koska puu on tällä hetkellä ainoa uusiutuva rakennusmateriaali, se on tämän vuosisadan edistynein materiaali, painottaa puurakentamiseen erikoistuneen kiinteistöyhtiö REI Habitat -yhtiön toimitusjohtaja Paul Jarquin.

Ranskan maatalousministeriö järjesti kansallisen arkkitehtuurikilpailun korkeiden puukerrostalojen kehittämiseksi, koska puurakentamisen edistämisellä haluttiin luoda uusia työpaikkoja ja edistää rakentamisen ekologista muutosta. -Kilpailuprojektit olivat suuri menestys. Alussa oli tarkoitus tehdä kolme – neljä rakennusta, joilla vakuutettaisiin pormestari, investoijat ja arkkitehdit. Saimmekin kilpailuun useita kymmeniä ehdotuksia, sanoo kilpailun voittanut Jarquin.

-Kun tapasimme pormestareita kaikilla Ranskan hallintoalueilla, tunnistimme kaikkialla suurta kiinnostusta puurakentamista kohtaan. Uskon, että Ranska ottaa erittäin aktiivisen roolin puurakentamisessa, koska nyt aletaan ymmärtää puurakentamisen mahdollisuudet pienentää hiilijalanjälkeä rakentamisessa.

Puutuoteteollisuus on Jarquinin mukaan valmiina vastaamaan haasteeseen kasvattaa puurakentamisen osuutta merkittävästi. -Rakennamme koko ajan parempia ja korkeampia puurakennuksia. Emme julista kilpailua muiden rakennusmateriaalien kanssa, mutta haastamme koko rakennusalan kestävään rakentamiseen.

Puu vahvassa roolissa kaupunkirakentamisessa

Jarguinin mukaan Pariisissa on vahvaa kiinnostusta ja poliittista tahtoa tuoda puu kaupunkirakentamiseen. Pariisin kaupunki teetti arkkitehdeille, kehittäjille ja start-up yrityksille urbaaniasumisesta kyselyn, jossa haettiin tulevaisuuden kaupunkirakentamisen trendejä ja ratkaisuja. -Vastauksista nousivat esiin ekologiset, kestävän rakentamisen ratkaisut, mikä toteutuu vastaajien mielestä parhaiten puurakentamisella. -Ympäristötekijöiden lisäksi puurakentamisen nopeus, keveys ja arkkitehtoniset mahdollisuudet suosivat betonin ja teräksen korvaamista puurakenteilla myös urbaanissa rakentamisessa.

Kun teollinen esivalmistus kehittyy, puun osuus kaupunkirakentamisessa kasvaa. Esivalmistetut puurakentamisen elementit tarvitsevat kahdeksan kertaa vähemmän kuljetuksia perinteiseen rakentamiseen verrattuna.

Jarquin pitää puurakentamista ympäristöllisesti hyvänä kaupunkiyhteisölle. Kun arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat tuntevat puun käytön mahdollisuudet, se avaa tilaa uuden ajan arkkitehtuurille ja rakentamiselle.

-Vaikka Ranskassa on puurakentamisessa tapahtunutkin vahvaa kehitystä, tulevaisuudessa puutuoteteollisuuden täytyy olla jatkuvasti vahvempi, dynaamisempi ja innovatiivisempi. Tarvitsemme lisää puurakentamisen arvokkainta pääomaa eli asiantuntemusta sekä oppilaitoksiin että korkeakouluihin lisää puurakentamisen opetusta.

Jarguinin toimiston suunnittelema voittajaprojekti Woodup on suunniteltu Pariisiin, uudelle alueelle Seinen varteen. -Kun tulet kaupunkiin päin, näet sen kaukaa. Se tulee olemaan maamerkki koko Ranskalle ja myös Pariisille. Yksi innovaatioistamme on kapseloida lasia puurakenteeseen. Keskellä rakennusta tulee olemaan avoin yhteinen tila, jossa on taidetta esillä. Haluamme tarjota ihmisille uudenlaisen asumisen kokemuksen.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.


« Takaisin