Artikkelisarja: Eurooppalainen puurakentaminen

Puurakentamisen kilpailukyky perustuu hyvään suunnitteluun

Keskieurooppalaisessa puurakentamisessa suunnitteluosaamisen arvostus on suurta. Suunnittelupalkkiot ovat moninkertaiset Suomeen verrattuna. Insinööreillä on vahva käytännön osaamispohja. Suuri osa on hankkinut ensin käden taidot kyseisessä työssä oppisopimuskoulutuksen kautta. Suunnittelua tehdään tiiminä jossa mukana ovat myös arkkitehti ja erikoisuunnittelijat. Vetovastuu on tavallisesti arkkitehdilla.Myös suunnittelijoiden vastuu on suuri. Rakentaminen on suunnittelijavetoista. Suunnitteluun varataan ai


Myös suunnittelijoiden vastuu on suuri. Rakentaminen on suunnittelijavetoista. Suunnitteluun varataan aikaa eikä rakentamista voida aloittaa, ennen kuin hanke on suunniteltu viimeistä piirtoa myöten. Rakennusosien esivalmistus korostaa suunnittelun merkitystä. Suunnittelua on tehtävä perusteellisemmin ja aiemmin.

Puualan yrityksillä on oma vahva oma tekninen osaaminen ja tekninen myynti. Suunnittelijoita palvellaan parhaiten korkealla asiantuntemuksella ja osaamisella. Yritykset panostavat siksi omaan osaamiseen ja ohjeistukseen paljon. Haastavissa kohteissa niihin erikoistuneet yritykset ottavat mielellään suunnitteluvastuun puurakenteista ja niiden valmistuksesta itselleen.

Puurakentamisen kilpailukyky perustuu hyvään suunnitteluun

Insinööri Konrad Merz johtaa rakennesuunnittelutoimistoa Merz & Kley Itävallan Dornbirnissä lähellä Sveitsin rajaa. Toimisto toimii kummassakin maassa ja se tunnetaan puurakentamisen osaavana ja hallitsevana toimistona.
-Keski-Euroopassa rakentaminen on suunnittelijavetoista työtä, jossa arkkitehtien ja suunnitteluinsinöörien vastuu on suuri. Tämän seurauksena rakennussuunnitteluun on varattava riittävästi aikaa ja hankkeiden toteuttaminen aloitetaan vasta sitten, kun kohteen koko detaljiikka on suunnittelutasolla valmiina.

Puurakentamisen suunnittelu on Merzin mukaan erityisen vaativaa. -Se vaatii paljon suunnittelulta. Suunnittelun tarvetta korostaa puualalla tyypilliset yrityskohtaiset järjestelmät, koska puurakentamisessa ei ole esimerkiksi betonirakentamisen kaltaisia vakiintuneita ratkaisuja. Myös teollinen esivalmistus edellyttää tarkkaa suunnittelua. Lisäksi puusta rakennetaan paljon uniikkikohteita.

Suunnittelun merkitys ja arvostus korkealla

Suunnitteluosaamista arvostetaan, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että rakennusten suunnittelupalkkiot ovat Suomeen nähden moninkertaiset.

-Itävallassa 12 prosentin suunnittelukustannus on varsin normaali, Sveitsissä 17 prosenttia on mahdollinen. Korkean profiilin hankkeissa Saksassa kokonaissuunnittelun osuus voi nousta yli 20 prosentinkin. Julkisen puolen hankkeissa suunnittelukustannus on yleensä suurempi kuin yksityisen puolen hankkeissa, joissa kilpailu on kovempaa, kuvailee Merz.

Erot palkkioissa ovat Suomeen verrattuna suuria myös euromääräisesti. Kun Suomessa kaiken suunnittelun sisällään pitävä kokonaissuunnittelukustannus asuntokohteessa on luokkaa 80 euroa neliömetriltä, Itävallassa kustannus on 200 euroa neliömetriltä. Molemmissa maissa suunnittelupalkkio jakautuu suunnittelijoiden kesken suurin piirtein samalla tavoin. Palkkiosta noin puolet on arkkitehtipalkkiota ja loppu rakennesuunnittelijan ja muiden teknisten suunnittelijoiden palkkioita.

Mikäli puuosatoimittaja tekee osan puuosiin liittyvästä suunnittelutyöstä, tämä vähentää muiden suunnittelijoiden osuutta. Tällöin normaali arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan suunnittelupalkkio voi jäädä jopa viiteen prosenttiin rakennuskustannuksista.

Suunnittelu perustuu arkkitehtien ja insinöörien yhteistyöhön

Suunnittelijoiden vastuut ovat huomattavasti Suomea suuremmat. Nämä vastaavat esittämiensä ratkaisujen teknisestä toimivuudesta ja myös siitä, että hanke pysyy aikataulussa ja budjetissa. Rakennusvalvontojen roolit ovat erilaiset erimaissa. Esimerkiksi Sveitsissä ei ole lainkaan rakennusvalvontaa vaan suunnittelijat kantavat täyden vastuun rakenteiden vaatimusten mukaisuudesta.

Merzin mukaan rakennussuunnittelu on vahvasti arkkitehtien ja suunnitteluinsinöörien keskinäistä yhteistyötä. -Suunnittelussa kokemus on valttia. Suunnittelijoilla, niin arkkitehdeillä kuin insinööreillä on vahva osaamispohja ja -ote käytäntöön, mikä kumpuaa oppisopimusjärjestelmän työelämälähtöisestä kokemuksesta.

-Kun uusi arkkitehti ryhtyy puurakentamisen suunnitteluun uudella tiimillä, se maksaa tietysti enemmän kuin jos tiimillä on paljon aiempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Kun tekee kymmenen vuotta töitä samalla tiimillä, ei kaikkea tarvitse enää tehdä alusta, vaan suunnittelussa voi hyödyntää aiempien kohteiden kokemuksia ja niissä syntynyttä osaamista, muistuttaa Merz.

Suunnittelijoiden roolijako ja vastuut ovat selvät. Rakennesuunnittelija tekee rakennepiirustukset arkkitehdin suunnitelmien pohjalta ja puuosatoimittaja tekee rakennekuvien pohjalta valmistuskuvat. Merzin mukaan suunnittelun haastavuus ei riipu niinkään materiaalista vaan siitä, mihin suunnittelija on harjaantunut. -Minulle esimerkiksi puu on parempi kuin betoni, koska tunnen sen käyttäytymisen rakenteissa, hän toteaa.

Puisten rakennusosien toimittajien osaamisen ja palvelutason Merz toteaa olevan pääosin hyvällä tasolla mutta riippuvan myös yhtiöstä. -Olisi hyvä, jos kaikilla olisi yhtä hyvä ymmärrys asioista. Kaikki asiakkaat eivät halua vakioratkaisuja vaikka ne olisivatkin teollisuuden mieleen. Puusta ei myöskään kannata yrittää tehdä aivan kaikkea. Suuriin kohteisiin on ehkä kymmenen osaavaa puuosatoimittajaa, Merz kertoo.

Merz on tietoinen rakentamiskustannusten eroista eri maiden välillä. Sveitsin korkeita rakennuskustannuksia selittävät pääasiassa korkeampi vaatimustaso ja laadukkaammat materiaalit ja laitteet. Sen sijaan suomalaisen rakentamisen korkeat kustannukset ihmetyttävät. Työ- ja materiaalikustannuksissa tai määräystasossa ei ole kovin merkittäviä eroja Suomen ja Itävallan välillä ja silti rakentaminen maksaa Suomessa 30 – 50 prosenttia enemmän kuin Itävallassa.

Merzin mukaan asuntorakentaminen Itävallassa on kannattavaa korkeintaan investoijille. Sektori on erittäin kilpailtua ja kilpailun kovuutta lisää Itä-Euroopasta tuleva halpa työvoima.

Puurakentamisen markkina kasvussa

Merzin mukaan puurakentamisen markkina on kasvussa. Sekä julkinen että yksityinen puoli ovat yhä useammin kiinnostuneita puisesta vaihtoehdosta. -Hankkeiden koko on viime aikoina kasvanut, kun nyt tehdään isoja projekteja. Ennen tavallisia kohteita olivat erilaiset puukatot, nyt rakennetaan isoja ja etenkin korkeita kohteita, Merz toteaa.

Syitä puun suosion kasvuun Merz näkee useita. -Sääntely kuten palomääräykset ovat muuttuneet CLT:n yleistymisen myötä puulle suosiollisemmaksi. Puun edullinen hiilijalanjälki antaa puulle paremman kilpailuaseman.

Esimerkiksi Itävallassa sosiaalisen asuntotuotannon tuen määrä on kytketty rakennuksen ekologisuuteen. Mitä ekologisempi talo on, sitä suurempi tukikin on. Rakentamisessa on käytössä pisteytysjärjestelmä, jossa saat vihreitä pisteitä vähäisestä hiilijalanjäljestä ja uusiutuviin perustuvasta lämmitysmuodosta.

-Lisäksi puun käytön terveysvaikutukset ovat saaneet ihmiset haluamaan puuta entistä enemmän sisätiloihin, kertoo Merz. Tällä hetkellä suurin puurakentamisen suunnittelun haaste ei ole Merzin mukaan detaljiikka, vaan halu voida tuntea puu eri aistein. -Tilaajat puhuvat nyt puun läsnäolosta. Puuta halutaan päiväkoteihin, kouluihin, hotelleihin ja koteihin, jossa se koetaan tilassa lämpimänä, terveellisenä ja läsnä olevana materiaalina kovaan betoniin verrattuna.

Mertzin mukaan nyt alkaa löytyä puurakentamisen osaajia myös rakennusyhtiöistä, joita puu on alkanut kiinnostaa aiempaa enemmän. -Pieniä puurakentamiseen erikoistuneita yrityksiä ja puuosatoimittajia on tullut markkinoille paljon.

-Uskon, että puurakentamisen tulevaisuus on prosessi ja evoluutio, jonka seurauksena puun käyttö rakentamisessa kasvaa. En usko mihinkään isoon läpimurtoon tai suureen markkinaosuuteen, mutta puurakentaminen vakiinnuttaa asemansa. Riippuu paljon myös julkisen sektorin päätöksistä, miten puuta halutaan suosia.

Mertz uskoo ekologisten arvojen ja yhteiskunnan toimien nopeuttavan puurakentamisen kasvua odotettua enemmän. Puurakentamisen markkinaa kasvattaa myös se, että Itävallassa ja Baijerissa yhteiskunta tukee vahvasti vähähiilistä rakentamista. -Esimerkiksi Vorarlbergin maakunnassa maakuntahallinto maksaa viidenneksen talon hankintahinnasta, jos talossa on pieni hiilijalanjälki, hyvä sisäilma ja se on energiatehokkuudeltaan passiivitasoa.

Merz & Kley - puurakenteiden osaaja

Rakennesuunnittelutoimisto Merz & Kley Itävallan toimii Dornbirnissä lähellä Sveitsin rajaa. Toimistolla on 20 työntekijää ja puurakentamisen suunnitteluun erikoistuneen yhtiön kokemus ja maine. -Meille tulee töitä arkkitehtien kautta, koska he tuntevat osaamisemme ja kokemuksemme. Myös puurakentamista haluavat asiakkaat ottavat suoraan yhteyttä, kertoo Merz.

-Meille kaikille suunnittelutoimistoille suurin haaste on saada osaavia puurakentamisen hallitsevia insinöörejä. Kouluista valmistuvilla insinööreillä on kaikilla jo töitä valmiiksi, koska he ovat hankkineet myös käytännön työkokemusta osana koulutusta. Hyvän koulutuksen päälle tulee kokemus työelämästä ja sen kautta valmius vaativiinkin kohteisiin. Jos on hyvä insinööri ja lupaa olla töissä ainakin kaksi vuotta, lähtöpalkka on 5000 euroa kuukaudessa, lupaa Merz.

 

Lue aiheeseen liittyvät muut artikkelit:

http://www.puuinfo.fi/tiedote/keski-euroopan-puurakentaminen-suunnittelijavetoista 


« Takaisin