Uusiutuvuus ja kierrätettävyys tulevaisuuden kartonkituotteiden valtteja

Tiedostavat kuluttajat ja kaupungistumisen aikaansaamat kulutustottumusten muutokset, kuten take away -ruokailun yleistyminen, lisäävät kuitupohjaisten ja helposti kierrätettävien kuluttajamateriaalien kysyntää. Oman ratkaisunsa näihin haasteisiin tarjoavat Uusi puu -kilpailussa menestyneet Kotkamillsin muoviton suojakerroskartonki sekä Tampereen teknillisen yliopiston biohajoava pakkausmateriaali.


Kotkan keskustassa sijaitseva Kotkamillsin tehdas on jalostanut puuta yhtäjaksoisesti 145 vuotta. Uuden tulevaisuushakuisen elämän tehdas sai aikakauslehtipaperikoneen alasajon myötä ja tehtaan siirryttyä muovittomien,täysin kierrätettävien kuluttajapakkauskartonkien valmistukseen ensimmäisenä maailmassa.

– Kuppien ja kertakäyttöastioiden valmistajat ovat havitelleet tätä kierrätyskelpoista tuotetta jo pari vuosikymmentä. Kun kaupungistumisen myötä kertakäyttöastioiden käyttö kasvaa räjähdysmäisesti pikaruokapaikoissa, kahviloissa ja erilaisissa tapahtumissa, kysyntä muovittomalle, kierrätyskelpoisille tuotteille on valmiina olemassa, kertoo valmistusmenetelmän kehittäjä, Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

2.Kotkamills Markku Hamalainen kopio 300x289

Hämäläisen mukaan uuden tuotteen kehitystyön suurimmat haasteet ovat liittyneet muovittomaan päällystykseen ja sen kestävyyteen erilaisten nesteiden ja ruoka-aineiden käytössä. – Vaikka tämän täysin kierrätettävän kartongin valmistuksen edellyttämät koneet ja kemikaalit ovat olleet tiedossa, meidän innovaatio on niiden ominaisuuksien yhdistämisessä. Tämän ratkaisun myötä syntyi läpimurto tälle uudelle muovivapaalle kierrätyskelpoiselle kartongille.

Kuva: Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen uskoo kaupungistumisen myötä tapahtuvien kulutustuottumusten muutosten lisäävän helposti kierrätettävien kuitutuotteiden kysyntää.

Kasvava ekotietoisuus lisää uusiutuvien tuotteiden kysyntää

Kotkamillisin kehittämä täysin kierrätettävä suojakerroskartonki vastaa moniin tämän päivän haasteisiin. Harvalla uudella tuotteella on valmiina niin suuri markkinoiden odotusarvo kuin Uusi puu-kilpailun kaupungistuminen -kategorian voittaneella kertakäyttöastioiden valmistukseen sopivalla suojakerroskartongilla. Kotkamillsin innovaatio on myös Sitran laatimalla kiertotalouden kiinnostavimpien ideoiden listalla.

-Teimme kattavan markkinatutkimuksen loppukäyttäjien parissa. Sen perusteella voimme sanoa, että tässä muovittomassa tuotteessa kohtaavat sekä kuluttajien että yritysten tarpeet.

Pakkauksia ja kertakäyttöastioita käyttävät yritykset haluavat antaa itsestään myönteisen, ympäristötietoisen ja ilmastonmuutoksesta vastuuta kantavan kuvan valitsemalla fossiilittoman tuotteen. Toisaalta, kuluttajien kasvava ekotietoisuus on johtanut tiedostavan kuluttamisen kasvuun ja lisännyt painetta uusiutuvien ja helpommin kierrätettävien tuotteiden valmistukseen. – Kun meidän kehittämä tuote on valmistettu uusiutuvasta materiaalista, se vastaa täydellisesti tämän päivän vastuullisuutta korostaviin arvoihin.

Lopputuote puhdasta kuitua

Päällystystekniikasta väitellyt Hämäläinen on vakuuttunut kehitystyön tuloksena syntyneen uuden muovittoman päällysteen, niin sanotun dispersion toimivuudesta.Kotkamills kuppi

– Suojakerroskartonkimme idea on nimenomaan se, että siinä ei ole erillistä PE-muovipäällystekerrosta, joka perinteisissä kertakäyttömukeissa on lisätty vuotojen estämiseksi. Meidän suojakerroskartongissa on vesipohjainen dispersiopäällyste, joka tehdään kartonkiin suoraan jo kartonkikoneella.

Kun perinteinen muovipäällysteinen kartonki vaatii useita valmistusvaiheita eri koneilla, Kotkamillsin uusi kartonki päällystetään jopa moneen kertaan samalla tuotantolinjalla kerta-ajona. – Se on sellaisenaan valmis muokattavaksi kupeiksi, mikä säästää valmistusprosessissa monta työvaihetta. Lopputuote on puhdasta kuitua ilman muovia, kuvailee Hämäläinen.

Kuva: Kotkamillsin päällystettyjä kartonkinäytteitä testataan parhaillaan usean kuppivalmistajan koneilla Euroopassa (kuva, Kotkamills).

Käytön jälkeen kierrätykseen

– Perinteisten kuppien muovikerroksen erottaminen puukuidusta vaatii erityistä tekniikkaa kierrätyslaitoksissa, mikä tekee kierrätyksestä kallista ja vaikeaa, kuvailee Hämäläinen. Varsinkin Keski-Euroopassa muovipohjaiset kertakäyttöastiat ovat olleet kritiikin kohteena juuri siksi että niistä tulee paljon vaikeasti kierrätettävää jätettä. Esimerkiksi Britanniassa päätyy jätteeksi vuosittain arviolta 2,5 miljardia kertakäyttökuppia.

– Täysin kierrätettävästä ja muovittomasta kartongista valmistetut kupit eivät ole enää jätettä vaan käypää kierrätysmateriaalia sanomalehtien ja toimistopapereiden tapaan. Esimerkiksi hampurilaisketjulle kertakäyttöastiat eivät ole tulevaisuudessa enää lisäkustannus, vaan niiden kierrätyskelpoisuus kääntyy tuloksi, muistuttaa Hämäläinen.

Tuotteella Kotkamills tavoittelee globaalia markkinaa, missä samaan aikaan ihmisten ruokailutottumukset lisäävät kertakäyttötyyppisten astioiden käyttöä ja ympäristötietoisuus kasvaa. Parhaillaan päällystettyjä kartonkinäytteitä testataan usean kuppivalmistajan koneilla Euroopassa. – Testien yllätys on ollut se, että verhopäällystetyistä kartonkikupeista on tullut jäykempiä kuin muovipäällysteisistä kupeista. Tämän ansiosta voidaan tehdä entistä kevyempiä kuppeja ja säästää raaka-aineita.

Kotkamillsin suojakerroskartonki voitti Uusi puu 2017 -kilpailun kaupungistuminen -kategorian.

 

Maatalouden sivuvirroista kuitupohjainen biopakkaus

Tampereen teknillisessä yliopistossa on kehitetty kasvipohjainen biohajoava pakkausmateriaali. Tekniikan tohtori, tutkija Johanna Lahden mukaan elintarvikepakkauksen kartonki voidaan päällystää PHA-päällysteellä, joka valmistetaan sokerituotannon sivuvirtojen kasvijäänteistä.

Kuva3. Johanna Lahti 300x200

– Olemme kehittäneet yhdessä italialaisen Bio-on yrityksen kanssa täysin biohajoavan pakkausmateriaalin, josta voidaan lähitulevaisuudessa valmistaa monenlaisia elintarvikepakkauksia, kuten maito- ja mehutölkkejä. Uudenlaisen biomuovin valmistukseen voidaan käyttää kasvijätettä ja muuta kasvimateriaalia, joka ei kilpaile maa-alasta ruoantuotannon kanssa, sanoo Lahti Uusi puu-kilpailussa esitellystä tuotteesta.

Kuva: Tekniikan tohtori Johanna Lahti Tampereen teknillisestä yliopistosta on ollut mukana kehittämässä täysin biohajoavaa pakkausmateriaalia, jolla voidaan korvata öljypohjaisia muoveja (kuva, TTY).

Lisääntyvä tarve kuitupohjaisille pakkausratkaisuille on ilmeinen, sillä pelkästään kuitupohjaisia nestepakkauksia valmistettiin maailmanlaajuisesti 3,8 miljoonaa tonnia vuonna 2013. Vuonna 2018 tuotannon arvioidaan kasvavan 4,7 miljoonaan tonniin. Lahden mukaan tulevaisuuden elintarvikepakkauksissa on monenlaisia vaihtoehtoja öljypohjaisille muoveille: – Pakkaukset voidaan tehdä esimerkiksi paperista tai kartongista tai uudesta, kasvijäänteistä valmistettavasta biomuovista. Sataprosenttisesti biohajoava materiaali vähentää radikaalisti muovijätteen määrää.

Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin laboratorion professori Jurkka Kuusipalon mukaan uuden tuotteen kehittäminen täysin kestävästi tuotetuista luonnonmateriaaleista on ollut hieno tieteellinen haaste. – Olemme testanneet tätä maailman ensimmäistä kasvipohjaista biohajoavaa pakkausmateriaalia kymmenissä eri tuotteissa. Se on todettu täysin turvalliseksi ja erityisen sopivaksi ruoan pakkaamiseen.

– Pakkausteollisuuteen kohdistuvat odotukset ovat luoneet meille uusia tavoitteita ekotehokkaiden pakkausmateriaalien kehittämisessä. Italialaisen Bio-onin kanssa kehittämämme biomuovit ovat hyvin monikäyttöisiä ja alan terävintä huippua, vakuuttaa Kuusipalo.

Tampereen teknillisen yliopiston biomuovikerroskartonki osallistui Uusi puu -kilpailuun, jossa etsittiin parhaita puupohjaisia tuotteita tai menetelmiä, jotka vastaavat jo olemassa olevina tai lähitulevaisuuden ratkaisuina kaupungistumisen, väestörakenteen muutosten, tiedostavan kulutuksen tai resurssiniukkuuden haasteisiin.

Tekniikan tohtori Johanna Lahti Tampereen teknillisestä yliopistosta on ollut mukana kehittämässä täysin biohajoavaa pakkausmateriaalia, jolla voidaan korvata öljypohjaisia muoveja.


« Takaisin