Kimmo Tiilikainen:

Suomi vahvistaa asemaansa puupohjaisen biotalouden edistäjänä

Biotalouden edistäminen on keskeinen osa hallituksen strategiaa, jolla yhteiskunta haluaa vauhdittaa biotalouden uusien tuotteiden läpimurtoa ja kampanjoida puun uusien käyttökohteiden löytämiseksi. Ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaisella on strategian valmistelussa ja sen toteuttamisessa keskeinen rooli. Tiilikainen korostaa kansallisen hankkeen olevan yli vaalikauden mittainen projekti, jonka tavoitteet ovat korkealla ja jossa työtä tarvitaan laajalla rintamalla.


- Nyt ensimmäisen hallitusvuoden jälkeen voidaan sanoa, että mielestäni olemme tehneet oikean valinnan biotalouden nimeämisessä kärkihankkeeksi. Tekesin kautta ohjataan rahaa kehitystyötä tekeviin yrityksiin, joilla on viime kädessä päävastuu uusien tuotteiden kehitystyössä.

Biotalousstrategioita on valmistelussa monissa Euroopan maissa, joihin nähden Suomella on Tiilikaisen mukaan etumatkaa varsinkin puupohjaisten tuotteiden kehittämisessä ja metsään perustuvan biotalouden edistämisessä. - Meidän strategiamme on kyllä havaittu ja samanlaisia toivotaan nopeasti myös esimerkiksi Ruotsissa. Puun vahvuus on sen uusiutuvuudessa ja siinä, että se tarjoaa tuotteiden kehitysmahdollisuuksia laajalla rintamalla alkaen tekstiilikuidusta päätyen kemian teollisuuden tuotteisiin. Näillä voidaan korvata fossiilisia ja muita uusiutumattomia materiaaleja ja tuotteita, kuvailee Tiilikainen.

Biotaloushankkeet eivät vaaranna luonnon monimuotoisuutta

Tiilikainen haluaa puupohjaisen biomassan kehittämisen mukaan EU:n uuteen biotalousstrategiaan.  - Tämä on tärkeää Suomelle, kun tähän asti painopiste on EU:ssa ollut enemmän pellolta lähtevän biomassan hyödyntämisessä. Olemme tietoisesti osana politiikkaamme vahvistaneet Euroopan metsäinstituutin (EFI) asemaa eurooppalaisen puupohjaisen biotalouden edistäjänä.

- Meidän ydinviesti eurooppalaiseen keskusteluun on se, että biotalous ja kiertotalous eivät sulje toisiaan pois vaan ne tukevat toisiaan. Biotalouden tehtävä on päästä irti fossiilitaloudesta edistämällä uusiutuvien materiaalien käyttöä ja kiertotalouden tehtävänä on edistää materiaalien tehokasta käyttöä niitä kierrättämällä. Puu pärjää erinomaisesti myös materiaali- ja resurssitehokkuudessa, koska sillä on pitkä elinkaari, muistuttaa Tiilikainen.

Tiilikainen huomauttaa, että osana ilmastopolitiikkaa Suomessa on kannustettu metsänomistajia hyvään metsänhoitoon, jonka ansiosta on mahdollista vastata metsäteollisuuden uusien investointien myötä syntyvään tarpeeseen lisätä puun tarjontaa. - Nyt tarvitaan lisää puuta teolliseen käyttöön ja pitkäjänteisen työn myötä pystymme uusilla tuotteilla nostamaan puun jalostusarvoa.

- Kun meillä on ymmärrystä pohjoisten metsien hoidon ja kasvatuksen pitkästä traditiosta, kykenemme lisäämään raaka-aineen käyttöä biotalouden tarpeisiin ja tuottamaan talouskäyttöön menevää kuitua mutta samalla pitämään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja hiilinielusta, kiteyttää Tiilikainen.

Puusta on moneksi ja sitä riittää monelle

- Puusta on moneksi ei vain biotaloudessa, vaan myös eurooppalaisessa politiikassa, muistuttaa Tiilikainen. Olen törmännyt eurooppalaisessa keskustelussa siihen kritiikkiin, jossa epäillään meidän kykyämme säilyttää metsien monimuotoisuus ja ilmastovaikutus samaan aikaan kun raaka-aineen käyttöä lisätään. En ole tähän miekkailuun lähtenyt, vaan argumentoinut Suomen linjaa viedä kaikkia tavoitteita yhtä aikaa eteenpäin. Puusta on moneksi ja sitä riittää monelle, tiivistää Tiilikainen.

Tiilikaisen mukaan biotaloutta on luontoympäristön hyödyntäminen myös matkailussa, jossa varsinkin Lapissa ja järvi-Suomessa on suuria mahdollisuuksia. - Pohjoinen luonto voi toimia matkailun veturina ja saamme sen myötä hyötyä hyvin hoidetuista metsistämme.

Puupohjaisten uusiutuvien tuotteiden kasvavat markkinat

Isot metsäteollisuuden investoinnit avaavat Tiilikaisen mielestä mahdollisuuden uudenlaisten teollisten symbioosien syntyyn, kun isot ja pienet yritykset tekevät yhteistyötä saman raaka-ainevirran äärellä. - Sellutehtaiden sivuvirrat tarjoavat tuoteinnovaatioita, uusia käyttökohteita ja liiketoimintamahdollisuuksia pienemmille yrityksille.

- Voimme olla todella tyytyväisiä siitä, että meillä on jo nyt käsissä laaja kirjo erilaisia tuotemahdollisuuksia. Markkinat näyttävät aikanaan, mitkä kasvavat todella kannattaviksi tuotteiksi. Kun tämä kehitys lähtee liikkeelle ja voidaan käytännössä osoittaa, miten puupohjaisilla tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja, niin se tuottaa yhä lisää tuoteinnovaatioita puun käyttöön.

Tiilikainen arvioi, että kun maapallon väkimäärän kasvun myötä pula vedestä ja ruuasta tulee yhä kriittisemmäksi, joudutaan miettimään esimerkiksi tekstiiliteollisuuden kuidun tuottamista sellaisilla alueilla, missä se ei kilpaile ruuan tuotannon kanssa. - Puupohjaisen kuidun käyttö tekstiiliteollisuudessa on äärimmäisen mielenkiintoinen mahdollisuus, koska markkinat ovat loputtomia. Jo nyt on nähtävissä markkinoilla trendi, jossa kysyntä ohjautuu plantaasipeltojen kuidusta havumetsävyöhykkeen kuituun.

- Minun viestini biotalouden kehittäjille ja yrittäjille on se, että rohkeasti eteenpäin. Olemme tässä kehitystyössä vasta alussa ja hedelmät kyllä kypsyvät aikanaan, kun yhä vahvemmin tietoisuus kasvaa siitä, että uusiutuvien luonnonvarojen varassa on elettävä, muistuttaa Tiilikainen.

- Markku Laukkanen


« Takaisin