Euroopan parlamentista vahvaa tukea puupohjaisten tuotteiden kehittämiseen

Uusi puu yhteisö järjesti Euroopan parlamentissa 5.-8. syyskuuta puupohjaisia tuotteita ja innovaatioita esittelevän ”Mihin puu pystyy” näyttelyn. Hankkeen projektipäällikön ja näyttelyn kuraattori Eveliina Pokelan mukaan Metsäsäätiön ja mukana olevien yritysten yhteistyössä rahoittama näyttely oli suuri menestys.


- Näyttelyvieraat olivat yllättyneitä erityisesti siitä, miten monenlaisia tuotteita ja käyttötarkoituksia puupohjaisilla tuotteilla voi olla. - Näyttelyllä haluttiin tehdä puupohjaisia tuotteita tunnetuksi ja kasvattaa luottamusta puuraaka-aineen monipuolista käyttöä kohtaan erityisesti eurooppalaisten päättäjien keskuudessa, muistuttaa Pokela.

Pokela arvioi, että näyttelyn ajankohta oli paras mahdollinen, kun parlamentti keskustelee parhaillaan Suomenkin metsänkäyttöä koskevasta hiilinielulaskennasta.
- Puupohjaiset tuotteet ovat erinomainen vastaus isoihin megatrendeihin, joista biotalous osana kiertotaloutta on vahvasti myös EU:n agendalla. Siksi odotammekin eurooppalaisilta päättäjiltä toimia, joilla edistetään puupohjaisten innovaatioiden kehittämistä ja tuotteistamista.

- Meillä on tämän näyttelykokemuksen jälkeen entistä vahvempi luottamus ja usko puuraaka-aineeseen perustuvien tuotteiden menestykseen globaaleilla markkinoilla siirryttäessä fossiilitaloudesta bio- ja kiertotalouteen. Metsä ja puu ovat vahvasti mukana komission alkaessa päivittää uutta biotalousstrategiaansa, uskoo Pokela.

Biotalous vahvasti EU:n agendalle

Komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosaston biopohjaisten tuotteiden ja jalostuksen yksikön päällikkö Waldemar Kütt oli vaikuttunut Uusi puu -yhteisön näyttelystä: - Yhdellä sanalla, se oli fantastinen. Vaikka tiesinkin jotain puupohjaista uusista tuotteista, olin yllättynyt niin monista innovaatioista, mitä oli paljon enemmän kuin odotin näkeväni. Uskon, että monet niistä tulevat olemaan läpimurtotuotteita ja niitä tullaan näkemään markkinoilla.

- Upeinta on, että nämä tuotteet voivat korvata fossiilisia tuotteita markkinoilla, joilla on jo nyt odotusarvoa biopohjaisille kierrätettäville tuotteille. Olennaista uusissa tuotteissa on niiden uusiutuvuus, vähähiilisyys ja kierrätettävyys. Siinä on näiden puupohjaisten tuotteiden tulevaisuus.

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen esitti Uusi puu -näyttelyn avajaispuheessaan ajatuksen EU:n voimassaolevan vuonna 2012 hyväksytyn biotalousohjelman päivittämisen tarpeesta.
- Olen samaa mieltä, ohjelmaa tulee päivittää ja siinä tulee huomioida metsäsektorin mahdollisuudet bio- ja kiertotalouden yhtenä avaintekijöistä nykyistä laajemmin.
- Metsäsektorilla on suuri rooli biotaloudessa ja sen myötä kasvavassa kiertotaloudessa. Puupohjaisilla uusilla tuotteilla ja hiiltä sitovalla puurakentamisella on paljon mahdollisuuksia ja nyt on löydettävä keinot tukea tätä kehitystä. Tässä on hyviä eväitä biotalousstrategian päivittämiseen.

Läpimurto muovin korvaamiseen puulla

Brittiläinen euroedustaja Paul Brannen piti näyttelyn ajoitusta hyvänä, koska parlamentti valmistautuu äänestämään metsänkäyttöä ohjaavasta ympäristökomitean kannasta.

- Metsien hiilinielukohtelusta voidaan olla eri mieltä, mutta uskon että fossiilisia tuotteita korvaavat puupohjaiset innovaatiot saavat täällä paljon kannatusta, koska ne toimivat ilmastomuutosta vastaan.

- Monet näistä tuotteista yllättävät, koska ihmiset eivät tunne paperin ja kartongin lisäksi lainkaan näitä uusia puupohjaisia mahdollisuuksia. Tämä näyttely saa ihmiset ymmärtämään sen avainasian, että se mikä tehdään nyt muovista, voidaan jatkossa tehdä puusta. Tämä läpimurto tulee saada aikaiseksi.

Esimerkiksi Englannissa käytetään vuosittain 2,5 miljardia kertakäyttökuppia, jotka voitaisiin korvata puupohjaisilla tuotteilla.
- Kuluttajat ovat kyllä tietoisia muovituotteiden aiheuttamasta ympäristöongelmasta. Olennaista on se, että korvaavat tuotteet ovat biopohjaisia ja helposti kierrätettäviä, koska kiertotalouden edistäminen tulee olemaan EU:n keskeisiä politiikkatavoitteita tulevaisuudessa, arvioi Brannen.

- Meidän täytyy eurooppalaisina päättäjinä puupohjaista biotaloutta myös muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa. Meillä on EU:n alueella useita metsämaita, joiden tulisi olla mukana metsäpohjaisen biotalouden kehittämisessä. Se avaa tien metsien kestävälle käytölle ja kasvatukselle, muistuttaa Brannen.

Uusi puu yhteisön Euroopan parlamentissa 5-8.9 esillä olleessa näyttelyssä oli esillä yli 50 puupohjaista pakkaus-, tekstiili-, kemian- ja lääketeollisuuden tuotetta ja uudenlaisia materiaaliratkaisuja yhteensä kahdeltakymmeneltä eri suomalaisyritykseltä ja toimijalta. Näyttelyn kutsujana oli europarlamentaarikko Henna Virkkunen ja sen avasi Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Markku Laukkanen


« Takaisin