Materiaalin merkitys pakkaamisessa kasvaa

Pakkausteollisuuden näkemykset alan kehityksestä ovat varsin yhdensuuntaiset. Ala on kokonaisuudessaan vahvassa kasvussa ja pakkausmateriaalien merkitys tulee kasvamaan kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa kohti kestävämpää elämäntapaa ja kulutustottumuksia.


- Mitä enemmän pakkauksessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja, sitä edullisempi se on ympäristön kannalta koko elinkaarensa aikana, summaa nestepakkausmateriaalien elinkaarivertailun tuloksia Tetra Pakin ympäristöjohtaja Erik Lindroth.

- Olemme tutkineet Pohjoismaissa kuluttajien käyttäytymistä ja tunnistaneet sieltä useita samansuuntaisia trendejä, jotka vahvistavat käsitystämme uusiutuvien materiaalien valinnasta pakkausten materiaaliksi. Puupohjaista kartonkia pidetään sen uusiutuvuuden ja kierrätettävyyden ansiosta hyvänä ja helppona ratkaisuna erityisesti elintarviketeollisuuden pakkaustarpeille, sanoo Lindroth.

Tetra Pakin teettämän ympäristötutkimuksen mukaan kaikissa Pohjoismaissa kuluttajat pitävät ympäristökysymyksiä myös pakkauksissa tärkeinä. Kartonki nähdään ympäristön kannalta kaikista kestävimpänä pakkausvaihtoehtona kaikkialla Pohjoismaissa.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista yli 70 prosenttia nostaa kartongin kaikista kestävimmäksi pakkausvaihtoehdoksi, kun samoin vastaa ruotsalaisista 56 prosenttia ja tanskalaisista 42 prosenttia vastanneista.
- Juomakartongilla on erittäin ympäristöystävällinen kuva, johtuen sen valmistuksessa käytettävistä kasviperäisistä raaka-aineista. Toisaalta kartonki on yleisesti myös helposti kierrätettävissä kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Tanskassa, sanoo Lindroth.

"Mitä enemmän pakkauksessa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja, sitä edullisempi se on ympäristön kannalta koko elinkaarensa aikana."

Erik Lindroth

Tetra Pakin ympäristöpäällikkö Sari Hassin mukaan Suomessa keräysverkosto toimii hyvin.
- Kartonki on materiaalina erittäin hyvin kierrätettävä. Juomakartonkihan voidaan kierrättää uusiksi kartonkituotteiksi jopa seitsemän kertaa.

Uusiutuvat kierrätettävät pakkaukset parhaita elinkaarivertailussa

Tetra Pak teetti riippumattomalla saksalaisella energia- ja ympäristötutkimuksen instituutti IFEU:lla elinkaarianalyysin pakkauksistaan. Analyysissa selvitettiin erilaisten pakkausten ympäristövaikutukset valmistuksesta siihen saakka, kun pakkaus lopulta lakkaa olemasta. Analyysissä vertailtiin yli 30 erilaista ja eri materiaaleista valmistettua pakkausta ja siinä käsiteltiin erityisesti Pohjoismaisia pakkauksia.

Kartonkia verrattiin kasvipohjaiseen muoviin ja muihin vaihtoehtoisiin pakkauksiin.
- Tutkimustulos osoitti kiistattomasti sen, että mitä enemmän pakkauksessa käytettiin uusiutuvia luonnonvaroja, sitä edullisempi se oli ympäristön kannalta koko elinkaarensa aikana. Täysin uusiutuvista luonnonvaroista valmistetun juomakartongin hiilidioksidipäästöt ovat selvästi alhaisemmat kuin muilla vertailun materiaaleilla, kertoo Lindroth.Lindroth muistuttaa, että yleisellä tasolla kartonkipakkauksen ympäristövaikutukset olivat kaikista pienimmät.

- Kun pakkauksissa oleva öljyperäinen suojaavamuovi korvataan kasviperäisellä muovilla, niin pakkaukset suoriutuivat entistä paremmin analyysissä. Jopa niin hyvin, että kartonkipakkausten, joissa oli kasviperäisestä muovista valmistettu korkki, ilmastovaikutukset olivat samalla linjalla kuin ilman korkkia olevien kartonkipakkausten. Erik Lindrothin mukaan nyt pakkausten valmistusmateriaalina käytettävän sokeriruo’on lisäksi on tulossa mahdollisuus hyödyntää puupohjaista muovia laminoinnissa ja korkeissa.

- Puupohjaisen muovin valmistus on jo teknisesti mahdollista, mutta tuotantoa ei vielä ole tarpeeksi suuressa mittakaavassa tuotantoon asti. Tätä läpimurtoa odotetaan lähiaikoina ja käytössä se tulee vähentämään pakkausten ympäristötaakkaa entisestään, arvioi Lindroth.

Suomalaista vettä kartonkipakkauksessa maailmalle

Kouvolassa toimiva pääosin suomalaisille brändituotteille maitotuotteita pakkaava Kaslink aloittaa suomalaisen veden pakkaamisen kierrätettäviin kartonkipakkauksiin. Kartonkipakkaukset Kaslinkille valmistaa Tetra Pak.

- Uusi pakkaustuote on kehitetty nimenomaan vientimarkkinoille Keski-Eurooppaan ja Lähi-Itään. Tähän mennessä Suomesta on viety vesituotteita lähinnä elintarvikekäyttöön tarkoitettuihin PET-muovipulloihin pakattuna kolme miljoonaa litraa vuodessa, kertoo Juha-Petteri Kukkonen Kaslinkista.

- Saman aikaan Suomeen tuotiin vesituotteita viime vuonna 22 miljoonaa litraa.Vesijuomat kasvavat kaikista juomatuotteista eniten. Vesimarkkinoilla on iso odotusarvo ja meillä on kartonkipakkauksiin pakattavalla vedellä globaali markkina tavoitteena, sanoo Kukkonen.

Lisätietoa: Sari Hassi: sari.hassi(a)tetrapak.com
Toimittaja: Markku Laukkanen


« Takaisin