Ministeri Tiilikainen kannustaa kuntia ekologiseen ja kestävään rakentamiseen

Kunnat ovat merkittäviä rakentajia ja rakentamisen palveluiden tilaajia. Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon sekä rakentamispalveluihin kuntasektori käyttää vuosittain noin 1,2 miljardia euroa. Rakennusmateriaaleja ostetaan noin 144 miljoonalla eurolla.


Asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen katsoo, että kunnilla on nyt suuri mahdollisuus olla edistämässä ilmastotavoitteiden toteuttamista tarttumalla uuden hankintalain avaamiin mahdollisuuksiin. -Uuden hankintalain mukaan rakennushankkeita on mahdollista perustella myös ympäristötekijöillä kuten puurakentamisen uusiutuvuudella ja vähähiilisyydellä.

-Puu tullut viime aikoina vahvasti kuntien päiväkoti- ja koulurakentamiseen sen myönteisten sisäilma- ja terveysvaikutusten vuoksi. Me tarvitsemme terveitä julkisia rakennuksia kaikille ja kun puurakentaminen kykenee sellaisia tutkitusti tuottamaan, siihen mahdollisuuteen on tartuttava.

Tiilikaisen mukaan rakennusten kosteusongelmien vaivaamassa maassa on voitava turvata rakentamisen kuivaketju ja panostaa laadullisiin tekijöihin. - Julkinen sektori toimii myös markkinoiden veturina. Mitä enemmän kunnat rakentavat asuntoja, toimitiloja, päiväkoteja ja kouluja puusta, sitä enemmän se luo kysyntää myös yksityisessä rakentamisen markkinassa.

-Nyt on aika tavoitella puun vahvempaa asemaa myös kaupunkirakentamisessa. Vihreä, ekologinen rakentaminen kiinnostaa päättäjien lisäksi myös investoijia ja rahoittajia, jotka ovat tuomassa markkinoille vihreän rakentamisen rahoitusmalleja.

Tiilikainen tunnistaa Suomen kunnissa olevan tahtotilan rakentaa ekologisesti ja kestävästi. - Jotta tahtotila konkretisoituu todellisiksi rakentamisen hankkeiksi, tarvitaan tietoa sekä hankintalain että puutuoteteollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista edistää vähähiilistä rakentamista Suomessa.

 

Vihreästä rakentamisesta kuntavaaliteema

Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola uskoo uuden hankintalain lisäävän kuntapäättäjien kiinnostusta vihreään, ekologisesti kestävään puurakentamiseen. – Hankintalaki tuo rakentamiseen ja julkisiin hankintoihin ympäristövaikutusarvioinnin ja rakennuksen elinkaarikustannukset sekä niiden laskentaan tarkoitetut työkalut ja palvelut. Kunnan rooli tilaajana ja rakentamisen materiaalin valinnassa vahvistuu uuden hankintalain myötä.

- Vihreä rakentaminen on noussut vahvasti yhdeksi tärkeimmistä keinoista kestävän kehityksen edistämisessä ja samalla kuntien vetovoimaisuuden ja aluetalouden parantamisessa. Kun kuntapäättäjät ovat tässä keskeisessä asemassa, olisi tärkeää, että tämä teema nousisi kuntavaalien teemaksi ja vaalikeskusteluun.

Mikkola muistuttaa, että kunnat voivat konkreettisesti hyötyä vihreän rakentamisen edistämisestä, kun kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä kasvaa koko ajan. - Olennaista tässä kilpailussa menestymisessä on vetovoimaisen kuntaimagon aikaansaaminen, missä asukkaiden arvostama ekologinen ja kestävä rakentaminen on merkittävässä asemassa. Puurakentaminen tukee näitä tavoitteita.

-On hyvä muistaa, että puurakentaminen on tehnyt viime aikoina merkittävän läpimurron esimerkiksi kuntien koulurakentamisessa. Varsinkin kouluissa ja päiväkodeissa arvostetaan puurakennuksen terveellisyyttä ja hyvää sisäilmaa. Ekologisten seikkojen lisäksi myös puurakentamisen myönteiset vaikutukset aluetalouteen ovat lisänneet kunnissa ilmenevää vahvaa tahtotilaa puurakentamiseen, sanoo Mikkola.

Kuva: Asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Kuvaaja: Sakari Piippo. Valtioneuvoston kanslia.

 

- Markku Laukkanen


« Takaisin