Puurakentajien Mikko Leino

Rakennusalan siirryttävä vähähiiliseen rakentamiseen

Konkurssiin hakeutuneen massiivipuurakentamiseen erikoistuneen Puurakentajat Group Oy:n teknologiajohtaja Mikko Leino uskoo puurakentamisen vahvaan kasvuun lähivuosina. - Vaikka Puurakentajien yritysperheen tarina päättyi näin, puurakentamisen kysyntä ei ole päättynyt. Kasvun vetureina ovat puurakentamisen ekologisuus, betonirakentamisen päästöt ja perinteisten rakennusmateriaalien merkittävä kallistuminen, vakuuttaa Leino.

– On arvioitu, että teräksen hinta nousee jopa 80 prosenttia muutamassa vuodessa. Paljon päästöjä aiheuttavaa betonirakentamisesta on kyettävä vähentämään. Rakentaminen tullaan tulevaisuudessa hinnoittelemaan ympäristön näkökulmasta ja se suosii uusiutuvaa, hiiltä sitovaa ekologista puuta.

-Ympäristö ei neuvottele. Puurakentaminen on jo nyt ilmastomuutoksen työkalu, mikä tuo rakentamisen markkinoilla sille merkittävää lisäarvoa. Rakentamista rahoittavien finanssitalojen suunta on selkeä, ne arvioivat rahoituskohteitaan yhä vahvemmin ympäristötekijöiden perusteella ja tulevaisuudessa liiketoimintapäätökset tehdään ympäristön ehdoilla. Ruotsissa tämä on jo todellisuutta.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa Leinon mukaan sitä, että myös rakennusalan on siirryttävä hiilipositiiviseen rakentamiseen myös materiaalien osalta. - Kun energia-ala on ottanut gasellinloikan uusiutuvan energian tuottamisessa, nyt on rakennusalan tehtävä sama.

Leinon mukaan vallitseva suhdannetilanne sinetöi Puurakentajien kohtalon. –Minun uskoni vastuulliseen puurakentamiseen ei ole ratkaisun myötä hävinnyt mihinkään. Valitettavasti meillä ei ollut aikaa ja kykyä odottaa rakentamisen laman taittumista.

Rakennusliikkeiden asenne hidastaa puurakentamisen kasvua

Leino muistuttaa, että vuosikymmen sitten ei uskottu sähköautojen niin nopeaan kasvuun, kuten on tapahtunut. – Merkittävä läpimurto markkinoilla edellyttää myös puurakentamiseen erikoistuneiden yhtiöiden vahvistumista. Meidän yritysten pullonkaula on niiden pienuus tiikerinloikan tekemiseen.

-Iso puurakentamisen kasvun este on isojen rakennusyhtiöiden asenteissa. Kun Itävallassa rakennusyhtiöt hankkivat omistukseensa puurakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä ja niiden osaamista ja innovaatioita, meillä tehdään edelleen kuten ennenkin. Mikäli joku iso rakennusyhtiö ilmoittaisi keskittyvänsä tulevaisuudessa vastuulliseen puurakentamiseen, markkinat reagoisivat siihen erittäin myönteisesti.

Euroopan käytännöistä tulisi isojen rakennusliikkeiden hyväksyä Leinon mukaan se, että pienetkin aliurakoitsijat voivat olla omassa tuotannossaan osaavia ja tuoda kokonaisrakentamiseen lisäarvoa. - Rakennusliikkeiden tulisi hyödyntää rakentamiseen kehitettyjen uusien innovaatioiden käyttöä ja tehdä yhteistyötä puurakentamisen osaajien kanssa.

Ympäristötietoisen markkinan lisäksi Leino uskoo arvovalintojen kasvavan nykyisen aktiivielämässä olevan sukupolven parissa. – Nykyinen sukupolvi seuraa ympäristöön ja terveyteen liittyviä megatrendejä ja ostokäyttäytyminen on yhä enemmän arvo- ja ympäristöperusteista. Tämä sukupolvi on historiamme rikkain, koska sodanjälkeen syntyneet jättävät heille ison perinnön. Joten heidän arvojaan kannattaa kuunnella ja vastata siihen kysyntään.

Puurakentamisen alalle tarvitaan isoja ja vahvoja yrityksiä

Puurakentamisen edistämiseen perustettu ympäristöministeriö hallinnoima Puurakentamisen ohjelma päättyy tämän vuoden lopussa. - Ohjelman suurin merkitys on ollut tiedon jakaminen ja verkostoituminen alan yhtiöiden kesken.

-Kun moderni puurakentaminen on Suomessa vielä varsin nuorta, tiedon, osaamisen ja kokemusten vaihtaminen eri toimijoiden kesken on tärkeää ja vie alaa eteenpäin. Verrattuna Keski-Euroopan maihin, meillä puurakentamisen yritykset ovat pieniä ja ala tarvitsee tulevaisuudessa vahvempia ja isompia yrityksiä.

Puurakentamisen kasvu on sidottu Leinon mukaan yleiseen rakentamisen markkinaan ja määrään. - Kun rakentamisen volyymit ovat olleet suuria, niin puurakentamisen osuus kokonaisrakentamisen sisällä on vähentynyt, vaikka yksittäisten kohteiden määrä on kasvanut.

-Erityisen merkittävää on ollut kasvu julkisessa rakentamisessa. Meillä on vahvaa ARA - perusteista asuntotuotantoa sekä paljon puurakenteisia päiväkoteja ja kouluja. Julkisen sektorin puurakentamisen tulee kasvamaan räjähdysmäisesti lähivuosina ja siihen tulisi rakennusliikkeiden valmistautua. Myös kaupunkien vanhojen rakennusten korjausrakentamisessa puun käyttö Keski-Euroopassa on vahvassa kasvussa.

Puurakentamisen hankintajärjestelmää uusittava

Puurakentajat toivat Suomeen Keski-Euroopasta liittolaattarakenteet, jotka avasivat Leinon mukaan mahdollisuuden pitkille jänneväleille rakentamisessa. – Suomessa isot suunnittelutoimistot olivat niitä vastaan, vaikka monissa Keski-Euroopan maissa ne olivat vakiintuneita rakentamisen ratkaisuja.

-Meillä on koko rakentamisen arvoketjussa puurakentamisen osaamisen vajetta edelleen, vaikka tilanne on parantunut viime vuosina merkittävästi. Kun arkkitehdit haluavat käyttää puuta, se pakottaa rakennesuunnittelijat hankkimaan osaamista. Tarvitaan materiaaliosaamista ja puurakentamisen eri järjestelmien hallintaa.

Haasteena on Leinon mukaan myös se, että jokaisesta CLT tehtaasta saadaan erilaista työstöä vaativia komponentteja. – Kun Keski-Euroopassa tilataan puukerrostalo, tuoteosakauppa on siinä alusta alkaen mukana. Usein rakennusyhtiöllä on oma komponenttituotanto, mikä parantaa kilpailukykyä ja rakentamisen tehokkuutta.

-Suomessa kaikki suunnittelusta komponentteihin hankitaan erikseen, mikä rasittaa kokonaisvastuun kantavan pienellä katteella toimivan pääurakoitsijan tulosta. Suomen hankintajärjestelmää voitaisiin kehittää esimerkiksi siten, että tilaaja tekee erillishankintana tuoteosakaupan, mikä pienentää pääurakoitsijan vastuuta.

Taustaksi:
Puurakentajat Group Oy ja sen kaikki tytäryhtiöt on haettu konkurssiin ja konkurssihakemukset on jätetty käräjäoikeuteen 21.11.2023. Konkurssiin hakeutuvat kaikki konserniyhtiöt eli Puurakentajat Group Oy, Puurakentajat Rakennus Oy, Timberpoint Oy, Puurakentajat Invest Oy, Puurakentajat Suunnittelu Oy, Puurakentajat Pientalot Oy ja Korepuu Oy.

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.

Lisätietoja: Mikko Leino, mikko.leino@puurakentajat.fi

 


« Takaisin