Professori Karin Öhman

Metsissä panostettava monipuoliseen tulevaisuustutkimukseen

Minun viestini päättäjille on se, että nyt täytyy panostaa metsien tulevaisuustutkimukseen. On rakennettava erilaisia strategioita, mitkä johtavat metsätaloutta tulevaisuudessa haluttuun suuntaan, sanoo Umeån yliopiston metsäsuunnittelun professori Karin Öhman.


Metsien tulevaisuustutkimusta tulee Öhmanin mukaan tehdä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmista. – Kun metsäteollisuus on toiminut yli sata vuotta suunnilleen samalla tavoin samojen tuotteiden parissa, nyt pitäisi nähdä meneillään olevan metsäsektorin rakennemuutoksen yli tulevaisuuteen.

– Uusissa metsästrategioissa on otettava huomioon yhtä aikaa monimuotoisuuden vaateet kuin turvattava metsäteollisuuden toiminta. On mahdollista luoda metsänhoitomalleja, joissa otetaan huomioon metsien monet käyttömuodot ja merkitykset.

Öhmanin mukaan puupohjaiset ja metsänpohjaiset uudet tuotteet tulevat olemaan avainasemassa monellakin eri tavalla. – Esimerkiksi tekstiilikuidut voivat korvata tulevaisuudessa perinteisiä fossiilipohjaisia kuituja. Puurakentamisella on merkittäviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, joiden merkitys metsäsektorin tulevaisuudessa tulee kokonaisuudessaan kasvamaan.

Metsäpolitiikan monet tavoitteet voidaan yhdistää
Tulevaisuuden metsäsuunnittelun parissa työskentelevä Öhman kaipaa myös tutkimukselta enemmän tulevaisuuteen tähtääviä erilaisia strategioita ja kehityspolkuja.

– Kun kaikkea emme voi saada, on valittava mitä metsäpolitiikalta tulevaisuudessa haluamme ja miten tutkimus palvelee niitä tavoitteita. Tärkeä tavoite on kehittää tietoa ja päätöksentekoa, joka voi käytännön sovelluksissa auttaa saavuttamaan kestävän metsätalouden, jossa otetaan huomioon sekä taloudelliset että ekologiset arvot ja sosiaaliset näkökohdat.

Metsiin vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa tulee tehdä Öhmanin mukaan myös kolmen kestävyyden kannalta. – Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa poliittisille päätöksentekijöille, elinkeinoelämälle ja metsänomistajalle tietoa erilaisia strategioita varten, joita kukin toteuttaa omien arvojensa pohjalta, muistuttaa Öhman.

–Meillä on paljon haasteita. Metsien monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteiden rinnalla on arvioitava hakkuumääriä, nielujen kehitystä, metsien kasvuaikojen pidentämistä ja puuston monipuolistamista. Vaikka emme tunnista kaikkia ilmastomuutoksen etenemisen vaikutuksia pohjoisiin metsiin, on varauduttava säiden ääri-ilmiöihin, myrskytuhoihin ja metsätuhojen lisääntymiseen.

Öhman näkee metsillä monia merkityksiä. – Erityisesti meillä Ruotsissa ja Suomessa metsien taloudellinen ja sosiaalinen merkitys on suuri. Yhä enemmän on kiinnitettävä huomiota ilmastomuutoksen hidastamisen kannalta keskeiseen metsien hiilen sidontaan ja metsien monipuoliseen ekologiseen merkitykseen.
Metsäkeskustelusta puuttuu kokonaisvaltainen ymmärrys metsien kuvasta

Ruotsin Umeån yliopiston metsäsuunnittelun professorina toimiva Karin Öhman kaipaa kokonaisvaltaisempaa otetta metsäkeskusteluun. –Kaikki osapuolet tuntuvat osallistuvan siihen vain omalta kanaltaan ja ymmärrys muiden mielipiteitä ja näkökantoja kohtaan on vähäistä. Kuuntelemista ja keskustelua on käytävä kaikkien tahojen, myös erimielisten kanssa.

–Ruotsalaiset ja suomalaiset erottuvat muista eurooppalaisista jo lapsuudessa syntyneen pohjoismaisen metsäsuhteen kautta. Minun sukupolvelleni metsäsuhde on erilainen kuin vaikkapa nuorilla aktivisteilla, joilla metsäsuhde on kaupungistumisen myötä etääntynyt. Tämä saattaa selittää aktivistien turhautumisen, että jotain on tehtävä.

Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Lisätietoja: Karin Öhman, karin.ohman@slu.se

Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.puussaontulevaisuus.fi ja https://www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.

 


« Takaisin