PUURAKENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT EUROOPASSA

Puurakentamisen kestävyysarvot Ruotsin teemana

Ruotsalaisen puuteollisuuden rahoittama Swedish Wood on puun käyttöä edistävä markkinointiorganisaatio. Puutuotteiden edistämiseen tarkoitetun kampanjan pääteemaksi on nostettu puurakentamisen merkitys ympäristön ja ilmastomuutoksen kannalta. Toiseksi isoksi teemaksi on noussut puun terveysvaikutukset ja asumisen sisäilman laatu.

-Tämä on tärkeää, koska ihmiset asuvat enemmän kaupungeissa kaukana metsistä, joten on vaikeaa päästä luontoon ja päästä “metsäkylpyyn” kuten Japanissa sitä kutsutaan. On siis tärkeää saada nämä tärkeät puun arvot esille koteihin, kuten myös paikkoihin missä ihmiset työskentelevät, syövät ja viettävät vapaa-aikaa, sanoo johtaja Charlotte Dedye Apelgren.

Ympäristön kestävyys ja uusiutuvuus ovat Apelgrenin mukaan nousevia arvoja ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. -Ihmiset haluavat enemmän luonnollisia materiaaleja. He haluavat tietää materiaalin alkuperän, mitä se sisältää ja ovat tietoisia myrkyllisistä ainesosista ja niiden vaikutuksista terveyteen. Puu on tähän täydellinen tuote, mutta tulee olla tarkka puun käsittelyaineista, mitä maalia tai öljyä käsittelyssä käyttää.

-Tulevaisuudessa teemme enemmän tutkimuksia yhteydestä puun ja terveyden välillä kuten puun käyttöä vaikutuksia sairaalassa ja sen vaikutuksia paranemiseen. Tutkimme puun vaikutuksia, tuomme ne yhteen ja hyödynnämme kampanjoissa. Kestävyys ja ekologisuus ovat tärkeitä isoja painotuksia puun käytössä ja näitä käytämme koko ajan kaikessa työssämme.

-On olemassa tutkittua tietoa ja yhteys sen välillä, miten ihminen kokee olonsa puisessa tilassa ja miten kokee puun itsessään. Tilassa on tunne hyvinvoinnista, kun puuta on käytetty mm lattiassa, seinissä ja huonekaluissa.

Kampanjoita maailmanlaajuisesti

Puurakentamista kohtaan tunnetun mielenkiinnon kasvu on nähtävissä Apelgrenin arvion mukaan Euroopan lisäksi muualla maailmalla. -Nyt tehdään poliittisia ratkaisuja ja strategioita, joilla halutaan edistää uusiutuvan puun käyttöä osana ilmastomuutoksen torjuntaa. Sama ilmiö on nähtävissä esimerkiksi projekteissa, joita olemme toteuttaneet Afrikassa, Lähi-Idässä ja Kiinassa. -Toimimme kansainvälisesti, koska kun lisätään puun käyttöä, se hyödyttää kaikkia. Teemme yhteistyötä eri maissa paikallisten organisaatioiden kanssa. Tämä toimii hyvin ja saamme yhteistyön avulla budjetin suuremmaksi kuin yksin toimien.

Apelgren on puulobbarina valmis yhteistyöhön myös muiden materiaalien kanssa. –Vaikka se ei ole yleistä, minusta on oikein edistää puun käyttöä muiden materiaalien kanssa. Esimerkiksi betoniteollisuuden ei kannattaisi olla huolissaan, koska rakentaminen on aina materiaalien yhteiskäyttöä, jossa on tilaa sekä puulle että betonille.

Puu koetaan myönteisenä materiaalina

Apelgren korostaa tiedon tuottamisen tärkeyttä päättäjille ja alan vaikuttajille. –He ovat meille keskeinen vaikuttamisen ja tiedonjakamisen kohde sekä Ruotsissa että Euroopassa. Ensin jaamme tietoa poliitikoille Ruotsissa, jotta heillä on oikeaa tietoa jakaa eteenpäin ja vaikuttaa puun käytön mahdollisuuksiin Euroopassa.

-Tavoittelemme ensi sijassa asialähtöistä julkisuutta toimialan uutisten ja asioiden kautta. Sen lisäksi meillä on puun menekin edistämisessä maksullisia mainoksia lehdissä, radiossa ja televisiossa.

Kun tunnetut ruotsalaiset arkkitehdit, poliitikot ja professorit esiintyivät ”50 vuotta ruotsalaista puuta – arkkitehtuuripalkinto” -kampanjassa, se noteerattiin näiden henkilöiden kautta näkyvästi sekä sosiaalisessa mediassa että perinteisen median kautta. -Kun saamme tunnettuja henkilöitä puhumaan puun puolesta, se menee yleensä mediassa hyvin läpi.

-Meidän työtämme helpottaa se, että puu koetaan myönteisenä materiaalina. Julkisuudessa arvostellaan metsänhoitoa ja sitä että hakataan liikaa. Tässäkin meillä mielestäni myönteisen viestinnän paikka, koska puurakentaminen tarjoaa mahdollisuuden pitkäkestoiseen hiiltä sitovaan puun loppukäyttöön.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.


« Takaisin