Suunnittelija Ulla Uimonen bioalan yrityksille: Tehkää isosti maailman markkinoille

Suunnittelija Ulla Uimosen mielestä uusilla puupohjaisilla tuotteilla tulee tavoitella globaalia markkinaa, jossa on meneillään monta uusiutuvien materiaalien ja tuotteiden kysynnän kasvua tukevaa trendiä.


- Verkkokaupan kasvu, On the Go-elämäntavan laajeneminen ja kaupungistuminen muuttavat nopeasti vähittäiskauppaa ja kuluttajien käyttäytymistä. Kertakäyttötuotteiden ja pakkausten määrä kasvaa nopeasti samalla kun kuluttajat ovat tietoisempia niiden alkuperästä.

Kaksi vuosikymmentä Nokian ja Microsoft Phones:in pakkaussuunnittelua vetänyt Uimonen arvioi, että pakkausteollisuus kaksinkertaistuu vuoden 2012 tasosta jo vuonna 2018. Euroissa tämä merkitsee kasvua 400 miljardista tuhanteen miljardiin euroon.
- Kun saamme suomalaisista metsistä uusiutuvaa raaka-ainetta kestävän kehityksen mukaisiin tuotteisiin, meidän on hyödynnettävä tämä isosti ja tavoiteltava globaalia markkinaa. Meidän ei pidä jäädä vain raaka-aineen tuottajaksi, vaan patentoida ja lisensioida innovaatiot ja tuotteet, jolloin saamme myös taloudellisen hyödyn jäämään Suomeen.

Kestävän kehityksen tuotteisiin erikoistunut Uimonen näkee uusissa puupohjaisissa tuotteissa ja ratkaisuissa merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. - Näiden innovaatioiden yhteiskunnallinen merkittävyys on paitsi niiden taloudellisissa mahdollisuuksissa, myös niiden myönteisissä ympäristövaikutuksissa. Kun saamme täysin kierrätettäviä, uusiutuvia materiaaleja ja tuotteita korvaamaan öljypohjaisia tuotteita laajaan kuluttajamarkkinaan, niillä on valtaisa päästöjä alentava merkitys.

Yhteistyöhön isojen brändien kanssa

Uimosen mukaan uusiutuvat tuotteet ja ratkaisut on myytävä globaalien brändien omistajille, joiden kanssa tehtävä yhteistyö avaa isot markkinat. - Jokainen haluaa oman näköisensä pakkauksen, jolla on myönteinen ympäristötarina. On ymmärrettävä, että isojen brändien volyymit ovat maailmalla, jonka markkinoilla voimme hyödyntää omaa materiaaliymmärrystämme ja heiluttaa ympäristölippua siinä mukana.

- Kun brändinomistaja tavoittelee tuotteillaan kuluttajia hyvällä tuotteella ja ratkaisuilla, ne on tuotava valmiiksi mietittyinä. Meidän on suunnittelijoina vakuutettava brändinomistaja siitä, että investointeja ekologisiin kuluttajaratkaisuihin kannattaa tehdä. Ympäristötietoiset pakkaukset tuovat tuotteelle lisäarvoa, painottaa Uimonen.

Uimonen muistuttaa, että esimerkiksi tekstiileissä, pakkauksissa ja kosmetiikassa on valtavat maailmanlaajuiset markkinat, joita hallitsevien brändien tuotteisiin tulee päästä. - Isot muutokset kuluttajamarkkinassa tapahtuvat usein esimerkin ja julkisen mielipiteen kautta. Kun kuluttajat ovat hyvin ympäristötietoisia, siihen kysyntään on näillä uusiutuvilla ja kierrätettävillä materiaaleilla ja tuotteilla vastattava.

- Kun esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa suomalainen muoti pääsee helposti Euroopan catwalkeille, voimme valjastaa uusiutuvat tuotteet edelläkävijöinä markkinoille yhteistyössä isojen alan brändien kanssa. Kun aasialaiselle turistille tulo Marimekon kotimaahan on kuin pyhiinvaellusmatka, se osoittaa brändien ison voiman. Uimosen mielestä esimerkiksi biopohjaisissa kosmetiikka- ja kemikaalituotteissa voi keihäänkärkenä olla oma brändi, mutta volyymi on haettava isojen brändien kanssa yhteistyössä.

Isot trendit kasvattavat pakkausten kulutusta

Nyt Uimonen vetää Taitos Oy:n toimitusjohtajana kansainväliseen pakkaussuunnitteluun erikoistunutta tiimiä, jolla on takana pitkä pakkaussuunnittelun tausta Nokiassa ja Microsoftilla. - Kun kaikissa Nokian tuotteiden vientimaissa ei ollut jätekeräystä, meidän oli haettava pakkauksiin alusta alkaen mahdollisimman uusiutuvia ja hajoavia kuitupohjaisia, sertifioituja materiaaleja. Nokia voitti kilpailijat ottaessaan pakkaukset osana liiketoiminnan kokonaisuutta ja imagoa.

- Jokainen iso brändi tarvitsee oman räätälöidyn pakkausstrategian, jolla erottuu muista. Teemme laajalla rintamalla pakkaussuunnittelua, toteutamme omia innovaatioita ja intohimona on ympäristötietoisuus ja saada parempia pakkauksia maailmalle.

Uimosen mukaan verkkokauppa muuttaa pakkaamista siksi, koska se tuo tuotteen pakkauksena kotiin. - Jokaisella on kokemuksia hyvistä ja huonoista pakkauksista, joita voidaan suunnitella yhä enemmän kuluttajalähtöisesti, jotta saadaan pakkauskokemus paremmaksi. Erityisesti kosmetiikan kaltaisissa kalliissa tuotteissa pakkauksen merkitys on suuri. Niiltä odotetaan paljon kuten sertifioitua, ekologista materiaalia, kierrätettävyyttä, hyvää muotoilua, värimaailmaa ja eettisyyttä.

Uimonen huomauttaa, että osana meneillään olevaa kehitystä kuluttajat haluavat tietää pakkausmateriaalin alkuperän lisäksi sen, mitä pakkaukselle lopussa tapahtuu. - Jatkossa kiinnitetään huomiota kierrätettävyyteen ja älyn tuomiseen pakkausratkaisuihin, jolloin pakkaus itse kertoo esimerkiksi ruokatuotteiden tuoreuden ja jääkapin sisällön.


- Markku Laukkanen

 


« Takaisin