BoKlokin maajohtaja:

Kohtuuhintaisella asuntotuotannolla useita esteitä

Puisten rakennusosien tarjontaa tarvitaan lisää

Skanskan ja Ikean omistaman BoKlok-asuntokonseptin maajohtaja Susanna Sucksdorff listaa monia kohtuuhintaisen asuntotuotannon esteitä Suomessa. Sucksdorffin mukaan kaupunkien maankäyttö- ja kaavoituskäytännöt eivät suosi kohtuuhintaista asuntotuotantoa Suomessa. Maajohtaja heittää haasteen myös rakentamisen puutuoteosia valmistavalle teollisuudelle, joka ei ole Sucksdorffin mielestä valmis laajamittaiseen teolliseen tuotantoon.


-Vaikka puhutaan paljon uusien kohtuuhintaisten asuntojen tarpeesta ja nopeasta tuotannosta, miksi siihen ei tartuta, vaikka kustannustehokkaita rakentamisen konsepteja olisi valmiina. Ongelmia on koko rakentamisen ketjussa, kaavoituksesta toteutukseen.

Suomessa liian vähän puuelementtien valmistajia

Suomessa ollaan Sucksdorffin mielestä edelleen hyviä ja kustannustehokkaita betonirakentamisessa, joka perustuu vakioituun järjestelmään. -Puurakentamisessa on ollut paljon erityiskohteita, show casejä, joissa kustannus ei ole ollut ratkaisevaa. Perustuotantoon tarvitaan kuitenkin kustannustehokkaasti tuotettuja peruskoteja, joiden kysyntä vaan kasvaa.

-Haluaisimme tuottaa BoKlok-konseptin mukaisia kaksikerroksisia rankarakenteisia peruskoteja, mutta olemme törmänneet suuriin haasteisiin elementtitoimittajien kanssa. Tuntuu siltä, että valmistajilta ei löydy intressiä kehittää tuotetta tai tuotantolähtöistä ajattelua. Samaan aikaan kun Suomessa elementtivalmistajat pähkäilevät oman tuotantoprosessinsa kanssa, virolaiset ovat valmiita asiakkaan haluamaan laajamittaiseen teolliseen tuotantoon, muistuttaa Sucksdorff.

Parhaillaan työn alla olevaan, kesäksi valmistuvaan kohteeseen Espoon Gumbölessä elementit tulevat Suomesta, mutta loppukeväällä aloitettavaan 26 asunnon kohteeseen Helsingin Siltamäessä elementit valmistetaan Virossa. Miksi näin?

-Suomalaisyritykset haluavat toimittaa elementtejä projektikohtaisesti eivätkä hakea pitkäjänteistä tasaista volyymituotantoa. Meidän tarjoama pitkäjänteinen tasainen tuotanto mahdollistaa kapasiteetin ylläpidon ja sen myötä myös investoinnit tulevaan kuten esimerkiksi kumppanimme Virossa parhaillaan tekee. Suomessa näyttää olevan liian vähän puuelementtien toimittajia, vastaa Sucksdorff.

Toimintaa asiakaslähtöisyyden ja vakioidun tuotteen ehdoilla

BoKlokilla on Ruotsissa yksi oma elementtitehdas ja strategiset kumppanuusyritykset Virossa ja Puolassa. -Me toimimme eurooppalaisessa rakentamisen markkinassa ja haluamme tarjota suomalaisille puurakentamisen tuoteosatoimittajille mahdollisuuden pitkäjänteisiin toimituksiin. Kun meillä on asiakkaille annettu vahva kohtuuhintaisen asumisen hintalupaus, meidän on vietävä se läpi tuotantoketjun.

-Tavoittelemme laajamittaista teollista rakentamista, jossa työt varsinaisella rakennustyömaalla on minimoitu. Varsinainen rakentaminen tehdään teollisesti sisätiloissa, työmaalla tehdään vain maanrakennus- sekä perustustyöt, elementtien asennus ja lopuksi pihatyöt, kuvailee Sucksdorff teollisen puurakentamisen ideaa.

Sucksdorffin mukaan Skanska on valmis antamaan strategisille kumppaneille usean vuoden ostoista volyymilupauksen, kun kyse on kiinteähintaisista vakioiduista tuotteista. –Esimerkiksi Virossa olemme tehneet viiden vuoden sopimuksen elementtien toimittamisesta BoKlok rakentamiseen Ruotsiin. Tehtaan kapasiteetti määrää rakentamisen ajoituksen. Tehdas varaa meille kapasiteetistaan tiettyjä slotteja, joiden mukaan meidän on toimittava. Tässä toimitaan asiakaslähtöisesti ja valmiin vakioidun tuotteen ehdoilla.

-Emme halua olla valmistajan ainoa asiakas, mutta haluamme olla merkittävä asiakas, joka tuo volyymitilauksellaan varmuutta ja pitkäjänteisyyttä elementtivalmistajan toimintaan.

Tavoitteena puukerrostalotuotanto

Sucksdorffin mukaan yhtiön suunnitelmissa on tuoda puurakentamisen konsepti myös lähiöiden täydennysrakentamiseen ja puukerrostalotuotantoon. –Koska BoKlok-konseptissa käytetty rankarakenneratkaisu rajoittaa kerrosmäärää kerrostalorakentamisessa, selvittelemme korkeassa rakentamisessa kilpailukykyisemmän CLT tuotannon mahdollisuuksia kerrostalotuotannossa, arvioi Sucksdorff kerrostalokonseptin toteutusta.

-Tavoittelemme ensi vuoden keväälle kerrostalorakentamisen pilottikohdetta pääkaupunkiseudulle. Kilpailutamme kevään aikana tuoteosatoimittajia ja haemme pitkäjänteistä kumppania tähänkin tuotantoon. Tavoitteena on moduulirakenteinen kerrostaloratkaisu, jossa asuntopohjat ovat vakioituja.

Tonttipolitiikka ja kaavoitus kohtuuhintaisen tuotannon hidasteena

Sucksdorffin mukaan myös kaupunkien rakennustapaohjeistuksella puututaan rakentamisen vakioituihin ratkaisuihin, vaikka koko kohtuuhintaisen asuntotuotannon idea perustuu vakioituihin ratkaisuihin. -Me olemme törmänneet suuriin haasteisiin pääkaupunkiseudulla maanhankinnan, kaavoituksen ja rakentamisen säädösohjauksen kanssa. Tuntuu siltä, että tällaisia kaksikerroksisia edullisia asuntoja ei edes haluta, kun niille pitää joka kertaa hakea kaavapoikkeama asemakaavojen ollessa liian yksityiskohtaisia ja pitkälle vietyjä.

– Kun Ruotsissa maksetaan rakennusoikeudesta vain siltä osin, minkä käytät, meillä maksetaan jokaisesta myönnetystä rakennusoikeusneliöstä, vaikka hyväksytty hanke olisi pienempi. Me tarvitsimme lisää joustavuutta kaavakäytäntöihin, jolloin saisimme joustavuutta kerrostalorakentamiseen ja ne kevennykset näkyisivät myös asiakkaiden maksamassa hinnassa.

Skanskan ja Ikean omistaman puurakenteisen BoKlok-brändin puitteissa Ruotsissa tuotetaan noin tuhat asuntoa vuodessa, Suomessa määrä on noin sata. - BoKlok on volyymituote, jossa alle sata asuntoa vuodessa ei ole business, vaan tavoitteena on oltava vähintään 200-300 asunnon tuottaminen vuositasolla. Vaikka tuotanto Suomessa on toistaiseksi pienimuotoista, tavoitteet sen kasvattamiseksi myös Suomessa ovat korkealla, kertoo Sucksdorff.

Markku Laukkanen


« Takaisin