Elinkeinoministeri Mika Lintilä huolissaan rakentamisen laadusta.

Suomi tarvitsee terveitä rakennuksia.

Puu on tullut vahvasti kuntien päiväkoti- ja koulurakentamiseen ja syykin on elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan selvä. - Homeesta pitää päästä eroon. Tarvitsemme uusia terveitä julkisia rakennuksia. Kun puurakentaminen kykenee sellaisia tutkitusti tuottamaan, on siihen mahdollisuuteen tartuttava.


Varsinkin kunnat ovat avainasemassa ympäristöystävällisen, vähähiilisen puurakentamisen kasvussa. Uusi hankintalaki, kaavoitus ja kuntien strategiset ohjauskeinot antavat kunnille hyvät työkalut olla edelläkävijä ekologisessa rakentamisessa, muistuttaa Lintilä.

Lintilän mukaan julkinen sektori toimii myös markkinoiden veturina. - Mitä enemmän kunnat rakentavat asuntoja, toimitiloja, päiväkoteja ja kouluja puusta, sitä enemmän se luo kysyntää myös yksityisen rakentamisen puolella.

- Vähähiilisen, uusiutuvaa materiaalia käyttävän puurakentamisen avulla saavutetaan yhtä aikaa mittavia hyötyjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, energiatehokkuuteen sekä aluetalouksiin ja työllisyyteen. Samaan aikaan kuluttajien keskuudessa ekologisten arvojen kasvu on saanut myös investoijat kiinnostumaan vihreän rakentamisen mahdollisuuksista, arvioi Lintilä.

Puurakentamisen kasvu suuri mahdollisuus Suomelle

Lintilä muistuttaa, että globaaleilla markkinoilla on valtaisa kysyntä uusiutuville ja kierrätettäville tuotteille. - Tämä kysyntä tarjoaa Suomen kestävään metsätalouteen perustuvalle jalostavalle teollisuudelle suuria mahdollisuuksia. Tässä junassa olemme jo vahvasti mukana. Itse asiassa olemme veturiosastolla, näin sanovat myös eurooppalaiset kollegani.

- Koska hallituksessa nähdään puurakentamisen kehittämisessä osana metsäpohjaisen biotalouden edistämistä suuria mahdollisuuksia, olemme ottaneet tavoitteen puurakentamisen lisäämisestä suurena mahdollisuutena Suomelle.

Lintilä luettelee hallituksen toimina puurakentamisen esteiden vähentämisen säädösten uudistamisella, puurakentamisen hankeohjelmapäällikön toiminnan, täydennyskoulutuksen toteuttamisen ja julkisen puurakentamisen opasmateriaalin tuottamisen.

- Puurakentamisen kasvun hyödyt kohdistuvat laaja-alaisesti niin metsänomistajiin, puuteollisuuteen kuin rakentamiseen ja sitä tukevaan palveluntuottajiin. Tutkimusten mukaan yksi puurakentamisen sijoitettu euro tuottaa yhdestä kahteen euroa muualla aluetaloudessa, muistuttaa Lintilä.

Lintilän mukaan puurakentamisessa ilmenevä osaamisvaje poistuu vain tekemällä. - Kun Suomessa tuotetaan laadukasta materiaalia puurakentamiseen kaikkialle maailmassa, miksei se sovi rakentamiseen myös kotikentällä? - Tavoitteena on, että puu on materiaalina tiivistyvien kaupunkikeskustojen rakentamisessa ja muutenkin julkisten hankintojen kautta tuetaan puun käyttöä.

Osaaminen ja teolliset ratkaisut kasvattavat luottamusta

Rakentamisen toimiala on Lintilän mukaan murrosvaiheessa. -Uusien teknologioiden ja materiaalien tulo rakentamisen markkinoille muuttavat totuttuja käytäntöjä. Työt siirtyvät kasvavassa määrin rakennustyömailta tehdashalleihin teollisen esivalmistuksen kasvaessa. -Aika on tällaiselle rakentamiselle nyt kypsä. Puuelementtirakentamisen nopeudella pystytään vastaamaan esimerkiksi Uudenkaupungin akuuttiin asuntopulaan autotehtaan työntekijöille.

Lintilä muistuttaa, että puurakentamisen läpimurtoon ei riitä arkkitehtonisesti näyttävät yksittäiset kohteet, vaan puutuoteteollisuuden ratkaisujen ja tuotteiden pitää olla kunnossa, jotta ne ovat varteenotettavia vaihtoehtoja investoijille ja rakentajille kaikessa rakentamisessa. - Puurakentaminen tarvitsee osaajia suunnittelusta asentamiseen. Näiden toimien myötä myös luottamus puurakentamisen laatuun kasvaa rakennuttajien ja rakentajien keskuudessa.

- Laatu ja tehokkuus rakentamisessa syntyvät vain teollisesti vakioiduilla tuotteilla, jotka tuovat rakentamiseen laatua ja nopeutta. Jokaista tuotetta ei voi räätälöidä, vaan toistettavuuden kautta syntyy laadukas kilpailukykyinen tuote, sanoo Lintilä.

Asenteet ja mielikuvat jarruttaneet kasvua

Lintilän mukaan yhtenä puurakentamisen esteenä on se, että monien mielikuvat puurakentamisesta perustuvat vapaa-ajan asuntojen puurakentamiseen. -Moderni teollinen puurakentaminen on kilpailukykyistä, se täyttää lämmöneristys- ja palomääräykset, se soveltuu arkkitehtonisesti ympäristöön eikä sen huolto ja ylläpito tuo ylimääräisiä kuluja.

- Jos tottumus vielä ohjaa karsastamaan puurakentamista, ennakkoluulot ja asenteet korjautuvat vain sillä, että markkinoille tulee kilpailukykyisiä puutuoteteollisuuden materiaaleja, rakentamisen järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka kasvattavat luottamusta puurakentamisen mahdollisuuksiin ja toimivuuteen.


- Markku Laukkanen

 


« Takaisin