Kunnat vähähiilisen rakentamisen vetureiksi

Vähähiilisestä rakentamisesta kuntien ilmastopolitiikan työkalu

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –hankkeen rahoittama Puussa on Tulevaisuus verkkosivusto on avoinna. Sivusto käsittelee puurakentamisen merkitystä ja mahdollisuuksia hiilen sidonnassa ja varastoinnissa erityisesti julkisessa rakentamisessa. Sivusto esittelee useita toteutettuja puurakentamisen kohteita, kuten kouluja ja päiväkoteja sekä kertoo tarinoiden ja faktojen muodossa hankekuvauksen päätöksenteosta, kilpailutuksesta, rakentamisesta valmiiseen rakennukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan


Kunnissa on monta polkua vähähiiliseen rakentamiseen. Yhä useampi kunta on kirjannut kuntastrategiaan tavoitteeksi rakentamisen vähähiilisyyden osana ilmastotavoitteita. Monet esimerkkikunnat korostavat puurakentamisen aluetalousvaikutuksia, jotka syntyvät lähellä olevien metsien jalostamisesta paikallisissa yrityksissä rakentamisen tuoteosiksi ja oman työvoiman käytöstä.

Verkkosivusto toimii myös puurakentamisen tietoa kokoavana portaalina, joka linkittää tarinoista syvällisemmän faktatiedon äärelle. Julkaisun puurakentamisen kohteet toimivat hyvien käytäntöjen esimerkkeinä antamaan virikkeitä vähähiiliseen puurakentamiseen. Sivuilla voi tutustua vähähiilistä rakentamista koskeviin hankkeiden toteuttajien ja asiantuntijoiden puheenvuoroihin, kuvamateriaaliin, videoihin, englanninkielisiin tiivistelmiin sekä linkityksiin aihepiiriä koskeviin tiedostoihin ja lähteisiin.

Rakentaminen ja rakennusten ylläpito aiheuttavat yhdessä lähes puolet kuntien hankintojen hiilijalanjäljestä. Rakennuskannan päästöjen vähentämisellä saadaan vaikuttavia toimia ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa. Kun rakentamiseen liittyviä hankintoja tehdään vuosittain kunnissa noin 7 miljardilla eurolla, vähähiilisestä puurakentamisesta voi tulla kunnille merkittävä ilmastopolitiikan työkalu.

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Rakennuksen ilmastoselvitys tulee jatkossa sisältämään tiedot rakennuksen elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä. Rakennuksiin voidaan varastoida hiiltä, rakennukset voivat tuottaa puhdasta energiaa ja rakennetun ympäristön kiertotalous voi tuoda merkittäviä ilmastohyötyjä.

Puurakennuksilla on tutkimusten mukaan yleensä selvästi tavanomaista rakentamista pienempi hiilijalanjälki. Koska rakennukset ovat pitkäikäisiä, muodostuu niihin pitkäaikainen hiilivarasto, jonka hyödyt kertautuvat rakennusmateriaalien kierrätysasteen nousun myötä.

Verkkosivuston toteutus on rahoitettu Maa- ja metsätalousministeriön ”Hiilestä kiinni” hankkeesta. Osarahoittajina ovat Metsämiesten säätiö, Metsäsäätiö ja Suomen metsäkeskus.

Tarkoituksena on päivittää sivustoa uusien kotimaisten ja kansainvälisten puurakentamisen käytäntöjen ja hankkeiden kuvauksilla sekä vähähiilistä rakentamista koskevalla tiedolla.

Sivuston sisältö on vapaasti käytettävissä ja linkitettävissä eri sidosryhmien käyttöön.

www.puussaontulevaisuus.fi

Hankkeen toteuttajina on työryhmä Markku Laukkanen, Jani Kiviranta ja Aura-Maria Moore. Tuottaja Audiomedia Oy.

Lisätietoja: markku.laukkanen@audiomedia.fi

Tekninen toteutus, design:
jani.kiviranta@hoop.fi

(Kuva: Hannu Rytkö)


« Takaisin