PUURAKENTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT EUROOPASSA

Neljä vuosikymmentä puurakentamisen kehitystyötä

Sveitsiläinen arkkitehti Julius Natterer on työskennellyt neljä vuosikymmentä arkkitehtina, opettajana ja kehittäjänä puurakentamisen parissa. 

-Muiden materiaalien ja rakentamisen ratkaisujen kehittäminen on pysähtynyt. Kun puurakentajilla on vapaa kenttä tulevaisuuden rakentamisen markkinoilla, meillä on paljon mahdollisuuksia kehittää erityisesti uusia massiivipuupuurakentamisen tekniikoita.

-Puurakennusteollisuus kykenee nykyisin tarjoamaan luotettavia ratkaisuja ja se on lisännyt investoijien luottamusta puurakentamiseen. Teollisuus on pystynyt skaalaamaan tuotteitaan ja ratkaisujaan, mitkä tekevät puurakentamista nopeaa ja kilpailukykyistä.

Natterer pitää puurakentamisen parissa toimivia pienyrityksiä tärkeinä alan kehittäjinä. -Kun rakentamisen toimiala on konservatiivista, ei sieltä ole löytynyt kehittäjiäkään. Kehitys perustuu kasvaneeseen puurakentamisen koulutuksen, vaikka sitä ei ole vieläkään yliopistotasolla tarpeeksi.

Ekologinen trendi suosii puurakentamista

-Tärkeä muutoksen trendi puun käytön puolesta on ekologisuus, johon törmään opiskelijoiden parissa yhä vahvemmin. Kun käytämme puuta rakentamiseen, varastoimme hiiltä, emmekä tuota sitä. On älykkäämpää käyttää puuta rakennuksissa, koska eläminen puisessa tilassa on paljon terveellisempää.

Natterer viittaa tutkimuksiin, jotka osoittavat lasten myönteiset kokemukset päiväkodeissa ja vammaisten asumisyksiköissä, joissa ei esiinny tavanomaista aggressiivisuutta ja passiivisuutta. -Kun puutilassa sydämen lyönti tasaantuu, ihminen voi tilassa hyvin. Kun teillä on Suomessa mökkejä rannalla, tiedätte mistä puhun, sanoo Natterer.

Puutuoteala tarvitsee paljon pieniä yrityksiä

Nattererin mukaan puurakentamisessa ollaan vielä kehittämisen alussa. -Meidän tulee saada alalle lisää pieniä yrityksiä, jotka ovat myös kehittäjiä. Esimerkiksi ja Suomessa ja Ruotsissa pienet yritykset eivät ole kehittyneet suurten metsäteollisuusyritysten varjossa. Puurakentaminen tarvitsee paljon pieniä yrityksiä, jotka jalostavat rakentamisen puuosia teollisuudelle.

-Pienet yritykset ovat myös hyviä työllistäjiä. Tulevaisuuden haasteena on robotit, jotka ovat toimialle uhka, mutta samalla suuri mahdollisuus tehostaa kilpailukykyä.

-Meidän tulee panostaa massiivipuun käyttöön rakentamisen ratkaisuissa. Valmistavan teollisuuden ei pidä kopioida teräs- tai betonirakentamisen ratkaisuja, vaan meidän pitää korvata betoni moderneilla uusiutuvilla materiaaleilla ja ratkaisuilla.

Artikkeli on osa toimittaja Markku Laukkasen toimittamaa Hyvät käytännöt -artikkelisarjaa, joka esittelee puurakentamisen toimintatapoja ja trendejä eri puolilla Eurooppaa. Sarja käsittelee muun muassa puurakentamisen kasvun tekijöitä julkisessa rakentamisessa, puun tuloa kaupunkirakentamiseen, vanhan rakennuskannan korvaamista puuratkaisuilla, teollisen esivalmistuksen, suunnittelun ja laadun vaikutusta kilpailukykyyn, rakennusteollisuuden ja yksityisten sijoittajien heräämisestä puurakentamisen kasvavaan markkinaan, puutuotealan kasvavia investointeja ja alan edunvalvonnan tärkeyttä osana metsien käytön hyväksyttävyyttä.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.


« Takaisin